Nie ma jedności wśród nauczycieli

June 12, 2018 | Author: Anonymous | Category: computers & electronics, audio & home theatre, soundbar speakers
Share Embed


Short Description

Download Nie ma jedności wśród nauczycieli...

Description

R E K L A M A

Unikatowy tytuł Miejscy radni przyznali prof. Bibianie Mossakowskiej tytuł Honorowego Obywatela Ciechanowa

Nauka współpracy Inscenizacja napadu na ciechanowski bank

Kto popełnił błąd Trefne paliwo na stacji paliw PKN Orlen

Nr 141 • Rok IV • www.extra-media.pl • www.extraciechanow.pl • 5 czerwca 2007 r. • Nakład 8000 egz.* Ukazuje się w Ciechanowie i gminach: Ciechanów, Glinojeck, Grudusk, Gołymin, Ojrzeń, Opinogóra, Regimin, Sońsk *łączny nakład „Extra Ciechanowa” i „Tygodnia Ciechanowa”

PERYSKOP

Nauczyciele z Ciechanowa i powiatu przyłączyli się do strajku

Szczepański zamiast Rejmana

Nie ma jedności wśród nauczycieli

Trzeciak dyrektorem szpitala Zbigniew Trzeciak, pełniący funkcję dyrektora do spraw administracyjno-technicznych, z dniem 1 czerwca został powołany, bezterminowo, na stanowisko dyrektora ciechanowskiego szpitala. – Szpital przejmuję w trudnej sytuacji, ze względu na strajk, poza tym chciałbym poznać wyniki kontroli audytu, obejmujący 2004 rok i I kwartał 2007 – dodał dyrektor Trzeciak. Więcej za tydzień. R E K L A M A

We wtorek, 29 maja, do strajkujących lekarzy dołączyli również nauczyciele. W Ciechanowie strajkowały tylko dwie szkoły, Szkoła Podstawowa nr. 4 i Gimnazjum nr 3, a w powiecie szkoły znajdujące się na terenie gmin w Regiminie, Gołyminie i Glinojecku. Nie było wśród nauczycieli solidarności.

Czy zapłacą za dwie godziny?

Nauczyciele domagają się zwiększenia nakładów na edukację, 20-proc. podwyżek pensji i zachowania możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury na dotychczasowych zasadach do 2011 r. I objęcia emeryturami pomostowymi nauczycieli urodzonych po 1969 r.

Strajk nie zjednoczył pedagogów – Na terenie gminy Glinojeck strajkowało 47 nauczycieli, w Regiminie 21 i tyle samo w Gołyminie. Z 13 placówek, które podlegają oddziałowi Związku Nauczyciestwa Polskiego, w 5 placówkach wszyscy pracownicy stanęli do strajku, a w 8 większość. – Chcielibyśmy, aby to jednak była większość, ale wypadły szkoły średnie, bo nie została dopełniona procedura – mówi Jadwiga Pajewska, prezes oddziału ZNP w Ciechanowie. I tak faktycznie było, bo I LO w Ciechanowie pracowało bez dwugodzinnego strajku. Moment na uzyskanie od rządu realizacji żądań jest dobry, co potwierdza Pajewska. – Nie chodzi o to, aby otrzymać podwyżki w tej chwili. Ale w tym czasie tworzony jest budżet państwa na 2008 rok i stąd ten strajk. Chcemy pokazać rządowi, że my też istniejemy i chcemy, aby ktoś nas dostrzegł i dał nam szansę – dodaje. Jednym z postulatów strajkujących jest zwiększenie nakładów na oświatę, bo subwencja z roku na rok maleje i nie pokrywa faktycznych wydatków. Wiele gmin, ratując swoje budżety, podejmuje drastyczne działania i likwiduje szkoły, bo koszt utrzymania małych placówek jest dość wysoki. – Domagamy się rów-

Fot. Archiwum

Mieczysław Rejman, pułkownik dyplomowany, zakończył trzyletnią misję dowódcy Pierwszego Ciechanowskiego Pułku Artylerii im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pułkownik Rejman awansował na szefa Wojsk Rakietowych i Artylerii w 1. Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej, w której w skład wchodzi ciechanowska jednostka wojskowa. Na razie jego obowiązki pełni podpułkownik Radosław Szczepański – dotychczasowy szef sztabu ciechanowskiej jednostki. Podczas zmiany dowódcy ciechanowskich artylerzystów obecny był generał dywizji Piotr Czerwieński.

Na terenie Ciechanowa i powiatu nie było jedności wśród strajkujących nauczycieli, niektórzy nie przyłączyli się do protestu z obawy przed utratą pracy

nież zwiększenia gratyfikacji za wykonywaną pracę. Teraz nauczyciel stażysta, mający wykształcenie magisterskie, zarabia 1218 zł brutto, posiadający licencjat 901 zł brutto, nauczyciel dyplomowany, często mogący nauczać wiele przedmiotów, średnio 2195 zł brutto. Owszem do tego dochodzą dodatki motywacyjne, wychowawcze, stażowe, ale te wszystkie składniki pochłaniane są przez podatek i inne potrącenia – podkreśla prezes ZNP.

To, że nauczyciele tak mało zarabiają, w pewnym sensie zniechęciło ich do udziału w strajku. – Boimy się, że w końcu w ogóle nie będziemy miały pracy, a co za tym idzie pieniędzy. Strata dwóch godzin lekcyjnych w naszym zawodzie to bardzo dużo, jeśli dziennie mamy ich tylko 18. Poza tym trudno jest znaleźć pracę w tym zawodzie – mówi jedna z nauczycielek, która jednak nie odważyła się dołączyć do strajkujących kolegów.

Pajewska podkreśla, że będą prowadzone rozmowy, aby jednak prezydent Ciechanowa bądź wójtowie gmin zapłacili strajkującym nauczycielom za te utracone godziny. W Regiminie dopiero wtedy zapadną jakieś decyzje, jeśli wójt dostanie wytyczne, ale jak na razie ich nie ma. W Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie zapewniono opiekę dzieciom i nauczyciele tylko i wyłącznie mogli się zajmować walką o aprobatę postulatów. – Zapewniłam opiekę dzieciom, część poszła do kina (około 200 osób), a pozostali mieli zajęcia na świetlicy. Do strajku przystąpiło 40 osób, a rada liczy 54 – dodała Alicja Chojnowska, dyrektor Gimnazjum nr 3 w Ciechanowie. Dyrektor uznała zresztą, że jeśli nie będzie solidarności wśród nauczycieli i wszystkie placówki nie wezmą udziału w strajku, to nie osiągną żadnego rezultatu. I pewnie tak jest, ale nauczyciele nadzwyczajniej w świecie boją się utraty pracy.

2

NA TAPECIE R E K L A M A

W krainie biżuterii PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI

Katarzyna Liwak-Rybak jest doktorantką Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Podczas czwartkowego wykładu w UTW przywitała i zapowiedziała ją Maria Rutkowska – dyrektor regionalnego oddziału Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. – Temat ten nie zostanie wyczerpany. Ja zwrócę uwagę na niektóre elementy, dotyczące złotnictwa, w poszczególnych epokach sztuki. Będzie to przyśpieszony kurs, gdyż na temat każdej z tych epok można by przygotować niejeden oddzielny wykład, a może nawet napisać pracę doktorską – podkreśliła prelegentka. Godzinny wykład podzielony został na dwie części. Pierwsza z nich poświęcona była różnym technikom złotniczym i jubilerskim, z którymi prelegentka zapoznała słuchaczy. Poznali oni takie pojęcia jak repusowanie, polegające

na wyklepywaniu wzorów na złotych blaszkach od spodu, rytowanie, niello czy też filigran, który polega na wyplataniu ornamentu ze srebrnych bądź złotych drucików. Granulacja to łączenie miniaturowych złotych kulek. Wykład wspierała prezentacja multimedialna – studenci mieli możliwość podziwiać niezwykłe wyroby ze złota i nie tylko. Szczególne zainteresowanie wzbudziły kompozycje, zawierające szlachetne kamienie (diament, brylanty). Druga część wykładu była wycieczką poprzez karty historii. Zaczynając od starożytnego Egiptu, Grecji, Rzymu, poprzez wczesne chrześcijaństwo, średniowiecze, barok, rokoko, a skończywszy na biżuterii patriotycznej. Prelegentka skupiła się na precjozach, pochodzących z poszczególnych epok. Pokazała również jak biżuteria ulegała zmianie wraz z trendami mody. Na slajdach widoczne były między innymi: magiczne rzymskie kamee (pła-

Fot. P. Pszczółkowski

Tematem kolejnego wykładu, zorganizowanego dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, było „Europejskie Złotnictwo i Jubilerstwo”. Ciekawą oprawę wykładu zapewniła prelegentka, Katarzyna Liwak-Rybak, historyk sztuki w Muzeum Narodowym w Warszawie.

skorzeźby w półszlachetnych kamieniach), egipskie czy też średniowieczne szaty wykonane ze złota. Na zakończenie wśród studentów pojawiło się kilka pytań. Okazało się, że jednym ze sposobów czyszczenia srebra jest stosowanie szczoteczki i pasty do zębów. To najprostsze rozwiązanie jak się okazuje jest najbardziej skutecznym.

Niecodzienna wizyta

TO SIĘ STAŁO

W poniedziałek, 28 maja, rozstrzygnięto konkurs plastyczny, organizowany przez ciechanowską komendę policji. Laureatom wręczono nagrody. A cztery najlepsze prace będzie oceniać też Komenda Wojewódzka w Radomiu.

Prawdziwą radość na twarzach młodych artystów sprawiła wycieczka po ciechanowskiej komendzie policji i przejażdżka nowoczesnym radiowozem

Prace oceniane były w dwóch kategoriach tematycznych Stop agresji oraz Policja w oczach dziecka. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych z powiatu ciechanowskiego. Wpłynęło na niego 44 prace, a 4 najlepsze spośród nich wezmą udział w etapie wojewódzkim tego konkursu w Radomiu.

~

Nagrody wręczali: mł. insp. Jerzy Kalbarczyk, komendant KPP Ciechanów oraz Anna Gwoździk, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego. Swoją obecnością zaszczycili komisarz Leszek Gożdziewski, rzecznik prasowy KPP Ciechanów oraz podkomisarz Katarzyna Chuchulska-Malinowska. W kategorii Stop agresji, klas IV–VI, pierwsze miejsce wywalczył Michał Mysiakowski ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Ciechanowie, drugi był Patryk Cichowski z Gruduska. W kategorii Policja w oczach dziecka, klasy I–III, zwyciężyła Małgorzata Jabłońska, uczennica Szkoły Podstawowej w Opinogórze. Natomiast drugie miejsce przypadło Wik-

torii Przewodowskiej z podstawówki z Regimina. Przyznano cztery wyróżnienia: Klaudii Wróbel, Annie Sosnowskiej, Dominice Salwa oraz Joannie Stec. Jury, pod kierownictwem nadkom. Zbigniewa Andersa, brało pod uwagę: precyzję wykonania, kolorystykę i realizm prezentowanych dzieł plastycznych. Zaskakujące było wyobrażenie dzieci pracy policjanta. Policjant przedstawiany był jako

~

Odbyło się IV Międzynarodowe Spotkania Chóralne Ciechanovia Cantans. Organizatorami trzydniowego spotkania byli: prezydent Ciechanowa oraz chór Sine Nomine. W czwartek kościele św. Piotra odbył się koncert inauguracyjny. W piątek w kościele farnym o godz. 19.00 miał miejsce koncert pieśni sakralnych. Zamek Książąt Mazowieckich był miejscem sobotniego Koncertu Galowego. Oprócz chórów z Ciechanowa wystąpiły również grupy z Litwy, Norwegii, Ukrainy.

Odbył się festyn zorganizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie z okazji Dnia Dziecka. Imprezę odbyła się na placu przed domem kultury. W programie: występy zespołów tanecznych: Funny, Amigas, Qucik Dance, par tanecznych Marcina Politowskiego, pokazy sztuk walki teakwondo, pokaz ciechanowskich rycerzy, małe śpiewające przedszkolaki. Oczywiście nie obyło się bez konkursów i gier z nagrodami.

W sobotę, 5 maja, na stacji paliw PKN Orlen przy ulicy Sońskiej w Ciechanowie, około 30 kierowców zatankowało benzynę zmieszaną z ropą.

Laureaci konkursu oprócz tego, że otrzymali cenne nagrody, mieli okazję zobaczyć na własne oczy jak wygląda praca policji. Dzieci odwiedziły oficera dyżurnego i pomieszczenia policjantów z pionu kryminalnego. Mieli również okazję zobaczyć obraz z kamer systemu monitorowania miasta. Ponadto rzecznik policji umożliwił dzieciom przejażdżkę jednym z najnowocześniejszych radiowozów w naszej komendzie.

Uczestnicy i organizatorzy konkursu po uroczystości rozdania nagród stanęli do pamiątkowej fotografii

Piątek, 1 VI 2007

Kto popełnił błąd

Zdjęcia P. Pszczółkowski

PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI

stróż prawa i przy którym można czuć się bezpiecznie. Zwycięskie prace z etapu powiatowego powędrowały do Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. – Tam wyłonione prace wezmą udział w kolejnym etapie. W poprzednich latach nie udało się odnieść sukcesów w etapie wojewódzkim. – Ale w tym roku widoczny jest wyższy poziom wykonanych prac, więc możliwe, że zwycięzcy odniosą sukces w Radomiu – dodał Goździewski. Nagrody w konkursie zostały ufundowane przez dyrekcję WORD w Ciechanowie.

Czwartek, 31 VI 2007

Pomyłka wynikała ze złego podłączenia przewodów przez pracownika, ale prawdziwy powód będzie znany dopiero w połowie tygodnia po wstępnej kontroli. W rezultacie mieszanka ta mogła spowodować awarię silnika. Orlen zobowiązał się pokryć straty poniesione przez kierowców, ale za okazaniem paragonu. Trefne paliwo kierowcy mogli już zatankować w sobotę rano. – To całe zamieszanie spowodowane było nieprawidłowym podłączeniem przewodów do zbiorników z paliwem. Błąd pojawił się po stronie firm współpracujących. W ziemi znajduje się parę podłączeń do zbiorników z paliwem i na razie nie wiemy, kto zawinił – pracownik, a może podłączenie było felerne. Nie przechodzimy jednak swobodnie nad takimi incydentami, bo to grozi utratą wiarygodności i naraża firmę na olbrzymie koszty. Rocznie mamy kilkadziesiąt klientów, którzy dziennie zostawiają kilkaset złotych, więc trzeba znaleźć winnego, bo jest to

niedopuszczalne i taki incydent nie może mieć więcej miejsca – tłumaczył Paweł Poręba, inspektor z biura prasowego w PKN Orlen. Ta pomyłka niektórych kierowców kosztowała dość słono. – Tankowałem na tej stacji w sobotę i zamiast benzyny dostałem jakąś mieszankę z ropą. Ta pomyłka spowodowała awarię silnika. Zatankowałem za około 200 zł, a za czyszczenie silnika zapłaciłem 1 tys. zł, co to za interes. Na dodatek nie zabrałem paragonu, więc nie mam co żądać reklamacji, bo i tak nikt jej nie uwzględni – dodał oburzony Marek Przybyłek, kierowca, który na stacji paliw przy ul. Sońskiej zatankował trefne paliwo. Orlen zobowiązał się pokryć remont uszkodzonych samochodów po okazaniu paragonu przez kierowców. Warto dodać, że reakcja była natychmiastowa, stacja benzynowa w godzinę po informacji od klientów o pomieszanym paliwie wstrzymała sprzedaż. RED

Inscenizacja napadu na bank

PLUS i MINUSPlus dla wszystkich, którzy nie zapomnieli o Dniu DzieckaDzieci mogły ten dzień celebrować na festynach, piknikach, otrzymując liczne nagrody. Niejednokrotnie wszystkie te działania wspierane były przez sponsorów, dzięki którym wszystkie dzieci mogły uczcić swój dzień.

3

NA TAPECIE

5 czerwca 2007

R E K L A M A

Nauka współpracy Miniony czwartek miał ważne znaczenie dla systemu bezpieczeństwa powiatu ciechanowskiego. Odbyła się konferencja w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej pt. „Osiąganie gotowości i rozwiązywania sytuacji kryzysowych, wywołanych zagrożeniem militarnym i terrorystycznym”. 450 oficerów w rejonie placu Kościuszki w Ciechanowie uczestniczyło w pokazie działania sił i służb systemu reagowania kryzysowego naszego powiatu.

Kolejki do kas

Pomimo że w supermarketach na terenie Ciechanowa znajduje się wiele kas do obsługi klientów, to nie zawsze są one czynne. Ludzie muszą stać w długich kolejkach.

Uczestnicy konferencji mieli okazję obejrzeć m.in. plan obrony cywilnej powiatu ciechanowskiego PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI

KRONIKA POLICYJNA Nieznany sprawca napadł w sobotę na 20-letnią ciechanowiankę, skradł jej telefon komórkowy wart 150 zł, następnie zgwałcił ją. Ten sam człowiek, w niedzielę, wieczorem przy ul. Augustiańskiej, w ten sam sposób potraktował inną kobietę, skradł jej dowód osobisty i 150 zł oraz podjął próbę zgwałcenia. Dzięki dobremu rozpoznaniu środowiska przestępczego i zaangażowaniu policjantów zatrzymano sprawcę. Gwałcicielem okazał się 40-letni bezrobotny kawaler mieszkający w Ciechanowie. Sąd Rejonowy wydał postanowienie o jego zatrzymaniu, na razie na trzy miesiące.

 Do ciechanowskiego szpitala, w piątek o 17.40, zgłosił się nietrzeźwy mężczyzna ze skierowaniem do jednego z oddziałów. Ze względu na jego stan odmówiono mu przyjęcia, co go wzburzyło i wszczął awanturę. Personel medyczny zawiadomił radiowóz interwencyjny do awanturującego się mężczyzny, który wdrapał się na maszt telefonii komórkowej, na wysokości 50 m. Przez 2,5 godziny przebywał na maszcie i nie chciał zejść. Na miejscu pojawiły się służby ratownicze. Kłopotliwy pacjent trafił do Policyjnej Izby Zatrzymań, odpowie przed Sądem Grodzkim.

Konferencja była uwieńczeniem czterodniowych ćwiczeń Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego w Ciechanowie. Organizowane one były przy współpracy Akademii Obrony Narodowej oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych z terenu powiatu: policji, straży pożarnej, szpitala. – Jest to niepowtarzalna szansa do nauki współpracy między jednostkami wojsko-

Podczas konferencji poszczególne instytucje prezentowały swoje zasoby i możliwości działania w razie kryzysu. Policję powiatu ciechanowskiego reprezentował nadkomisarz Andrzej Gnatowski, natomiast straż pożarną brygadier Krzysztof Kowalski. Na temat planu ewakuacji ludności na terenie Ciechanowa wypowiedział się Krzysztof Radoń, szef Powiatowego Centrum Reagowania Kryzysowego.

tala udzielili pomocy medycznej zarówno przestępcom jak i poszkodowanym cywilom z płonącego mercedesa, w którego uderzył samochód zamachowców podczas ucieczki przed policją. Pojawiły się również jednostki straży pożarnej, które ugasiły płonący samochód. Za pomocą fachowego sprzętu do cięcia metalu wydobycie rannych ze środka pojazdu nie sprawiło im żadnej trudności.

TO SIĘ STANIE

Czwartek, 14 VI 2007 Odbędzie się XVIII Wiosna Literatury w Gołotczyźnie. Na dwudniowe uroczystości w Muzeum Pozytywizmu zapraszają organizatorzy: Muzeum Pozytywizmu w Gołotczyźnie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, Związek Literatów Polskich Oddział Ciechanów oraz Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie. Będą obecni m.in.: prof. Ewa Paczoska, Uniwersytet Warszawski; doktoranci: Anna Jasińska, Dawid Maria Osiński i Łukasz Książyk (Uniwersytet Warszawski); literaci: Mirosława Niewińska (Paryż), Marcin Orliński (Warszawa), Bernard Nowak (Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie), Waldemar Michalski (Związek Literatów Polskich Oddział w Lublinie); jurorzy: Janusz Roszkowski, Marek Piotrowski, Alfred Borkowski. Pierwszego dnia odbędzie się między innymi: spotkanie panelowe i dyskusja z młodzieżą, nauczycielami, miłośnikami literatury, twórcami z północnego Mazowsza: „Aleksander Świętochowski – twórca i teoretyk polskiego pozytywizmu”. Prowadzi Teresa Kaczorowska. Piątek rozpoczną spotkania autorskie z zaproszonymi literatami (szkoły ponadpodstawowe w Sońsku i Ciechanowie) oraz (równolegle) warsztaty literackie dla młodzieży, które poprowadzi Waldemar Michalski (w salach Muzeum Pozytywizmu). O godzinie 11.00 rozstrzygnięcie XVII Konkursu Literackiego „O Laur Posła Prawdy” oraz koncert chóru Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie.

Oby wszystkie policyjne akcje kończyły się sukcesem, jak ta podczas czwartkowych ćwiczeń na placu Kościuszki

wymi a jednostkami niemilitarnymi – powiedział w rozmowie z nami generał brygady Janusz Kręcikij, komendant, rektor Akademii Obrony Narodowej. Dodał również, że wszystkie instytucje, biorące udział w czwartkowej konferencji, powinny sprawnie ze sobą współpracować,wymieniać się ważnymi informacjami – w przypadku zagrożenia militarnego bądź terrorystycznego, taka współpraca pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa ludności.

Prawdziwą gratką dla mieszkańców Ciechanowa był pokaz działania sił i służb systemu reagowania kryzysowego powiatu. Plac Kościuszki w czwartkowe południe zamienił się w miejsce ataku terrorystycznego, a dokładnie była to aranżacja napadu na bank. Na miejscu pojawiły się policyjne jednostki szybkiego reagowania. Było kilku rannych zwłaszcza wśród zamachowców, więc nie obyło się bez pogotowia ratunkowego. Sanitariusze z ciechanowskiego szpi-

Całe szczęście były to tylko ćwiczenia i tak naprawdę nikt nie ucierpiał podczas manewrów. A ciechanowianie, oglądający całą akcję, mogą być spokojni, gdyż już wiedzą z jaką sprawnością działają służby naszego powiatu. Ćwiczenia obserwowali przedstawiciele władz miasta i okolicznych gmin, żołnierze tj. około 450 oficerów, biorących udział we wcześniejszej konferencji w auli PWSZ.

Piątek, 15 VI 2007

Zdjęcia. P. Pszczółkowski

ALKOHOLOWY REKORD TYGODNIA 2,36 prom. miał mieszkaniec Przyrowy, zatrzymany w sobotę, w miejscowości Wojtkowa Wieś.

Sprzęt do wycinania karoserii samochodowej należycie spełnia swoje zadania

Strażacy dali popis swoich umiejętności

O godzinie 19.00 na Zamku Książąt Mazowieckich po raz 10. odbędzie się Spring Blues Night. Wystąpią: Why Ducky?, Boggie Boys, Roman Puchowski, Magda Piskorczyk & Band. Gwiazdą będzie zespół Dżem. Patronat nad koncertem objął prezydent miasta Ciechanów.

4

REKLAMA

R E K L A M A

Unikatowy tytuł Na ostatniej sesji Rady Miasta Ciechanów rajcy przyznali jednogłośnie, bez względu na opcje polityczne, Honorowy Tytuł Obywatela Gminy Miejskiej Ciechanów, prof. Bibianie Mossakowskiej. To trzeci przyznany taki tytuł. Pierwszy nadany był w 1978 r. Mikołajowi Gregoriewiczowi Laszczeńce, a drugi w 1987 roku Jerzemu Wierzchowskiemu. Inicjatorem wniosku o przyznanie tytułu prof. Bibianie Mossakowskiej, który wpłynął

ogóle istnieje lista osób, które otrzymały taki tytuł – pytał radny. Pierwszy taki tytuł został

ceum Ogólnokształcącym im. Zygmunta Krasińskiego otrzymała świadectwo dojrzałości. W

ukowy doktora habilitowanego i w końcu tytuł naukowy profesora nauk medycznych. Jest autorem i współautorem 149 publikacji naukowych oraz realizatorem 5 filmów z dziedziny chirurgii dziecięcej, neurochirurgii i chirurgii noworodka. Jest członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych. Od 1977 roku pełni nadzór specjalistyczny ds. chirurgii dziecięcej w województwie ciechanowskim. Została członkiem Krajowego Zespołu Specjalistycznego ds. Chirurgii Dziecięcej. Do 2006 r. uczestniczyła

w pracach Rady Naukowej przy Biurze Rzecznika Praw Dziecka. – Konkludując, nadanie honorowego tytułu Bibianie Mossakowskiej będzie uszanowaniem jej ogromnego wkładu w wiele dziedzin życia społecznego w naszego miasta. Oznaczać też będzie jego promocję i zachętę dla innych ciechanowian, osiadłych zwłaszcza w Warszawie, a odgrywających bardzo ważną rolę w życiu ogólnokrajowym. Tak, w uzasadnieniu przesłanym do rady, napisał Lewandowski.

Od 21 maja w lokalu przy ulicy Batalionów Chłopskich 17a w Ciechanowie działa grupa Al-Anon Jedność. Nowo powstała grupa wsparcia jest drugą tego typu na terenie Ciechanowa i chce nieść pomoc rodzinom dotkniętym alkoholizmem. Grupę jak na razie tworzą cztery osoby. Istnieją po to, aby poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją wspólnie rozwiązywać problemy. Alkoholizm jest chorobą rodzinną i tylko zmiana nastawienia może przyczynić się do jego przezwyciężenia. Al-Anon nie jest związany z żadną sektą, ugrupowaniem ani też stowarzyszeniem. Może jej szeregi wesprzeć każdy, bez względu na poglądy polityczne czy wyznanie. Grupa nie pobiera żadnych składek członkowskich, jest samowystarczalna dzięki dobrowolnym datkom uczestników organizowanych spotkań. Jedynym jej motywem działania jest niesienie pomocy rodzinom, w których rządzi alkohol. Każdy, kto ma problem z alkoholem, może przyjść do Al-Anon. Czasem wśród zaproszonych gości pojawia się człowiek, który jest zaleczonym alkoholikiem, aby podzielić się swoimi doświadczeniami i wskazać drogę wyjścia z nałogu. Osoby przychodzące na spotkania mogą liczyć na wsparcie psychiczne i duchowe. Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek, w godzinach od 18.00 do 20.00.

RED

RED

Nadanie honorowego tytułu Bibianie Mossakowskiej będzie uszanowaniem jej ogromnego wkładu w wiele dziedzin życia społecznego w naszego miasta. Oznaczać też będzie jego promocję i zachętę dla innych ciechanowian, osiadłych zwłaszcza w Warszawie, a odgrywających bardzo ważną rolę w życiu ogólnokrajowym. do rady, był Edward Lewandowski, ciechanowski historyk. Słuszność tego wniosku potwierdziła Agnieszka Bukowska, radna. – Edward Lewandowski rozpoczął ten cykl, wcześniej nie było o tym mowy. Chciałabym, aby jednak były przejrzyste zasady przyznawania tego typu tytułów. Nieładnie byłoby je przyznawać a później zabierać – dodała z obawą radna. Radnego Mariusza Stawickiego też nurtowała ta sprawa. – Czy ten tytuł był już wcześniej komuś przyznawany? Chciałbym wiedzieć, która na liście będzie pani profesor i czy w

nadany w 1978 roku towarzyszowi Mikołajowi Gregoriewiczowi-Laszczeńce, generałowi armii, drugi w 1987 roku Jerzemu Wierzchowskiemu, więc Bibiana Mossakowska jest trzecią z kolei, która takim tytułem może się poszczycić. Pomimo licznych wątpliwości, które w żadnym wypadku nie odnosiły się do uhonorowanej, tytuł został jej przyznany. Prof. dr hab. Bibiana Mossakowska, z domu Kamińska, urodziła się 30 września 1933 roku w Ciechanowie. W 1951 r. w Państwowym Gimnazjum i Li-

tym roku rozpoczęła studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej Gdańsku, ukończyła w 1957 r. w Akademii Medycznej w Warszawie. W tym samym roku rozpoczęła prace w żoliborskim szpitalu. Następnie została przeniesiona do Szpitala Bielańskiego, w którym przepracowała 49 lat. W 1972 roku została ordynatorem Oddziału Chirurgii Dziecięcej Szpitala Bielańskiego ZOZ – Żoliborz, pełniąc tę funkcję do emerytury. Dorobiła się stopnia doktora nauk medycznych, uzyskała stopień na-

Pokonać nałóg

URZĘDY MIEJSKIE Urząd Miasta Ciechanów Pl. Jana Pawła II 6 06-400 Ciechanów tel. (centrala) 023 672 32 41 fax. 023 672 29 63 e-mail: [email protected] www.um.ciechanow.pl Godziny urzędowania: 8.00-16.00 Urząd Miasta i Gminy Glinojeck Glinojeck, ul. Płocka 12 tel. 023 674 00 14 fax. 023 674 28 18 www.glinojeck.pl [email protected]

GMINY Urząd Gminy Ciechanów Ciechanów ul. Fabryczna 8 tel./fax. 023 672 26 46 www.gminaciechanow.pl [email protected] Urząd Gminy Grudusk Grudusk, ul. Ciechanowska 54 tel./fax. 023 671 50 12 [email protected]

INSTYTUCJE Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie ul. Strażacka 5 tel./fax. 023 672 42 96 e-mail: [email protected] www.ckisz.ciechanow.net.pl - zajęcia edukacyjno-artystyczne - organizacja imprez artystycznych i okolicznościowych - wynajem sal i środków transportu.

EDUKACJA

BUDOWLANE

RÓŻNE

SZKOŁY

BUDOWLANE

USŁUGI OPTYCZNE

BIURA POSELSKIE Biuro Poselsko-Senatorskie PiS Posła Wojciecha Jasińskiego Posła Roberta Kołakowskiego Posła Marka Opioły Senator Janiny Fetlińskiej Ciechanów, ul. Pułtuska 9 tel.biura poselskiego: 023 673 51 57 tel.biura senatorskiego: 023 672 56 92 biuro czynne: pon.-pt. 10.00 - 16.00

MEDYCYNA NAUKA JAZDY

Biuro Poselskie PSL Posła na Sejm RP Aleksandra Soplińskiego Ciechanów, ul. 11 Listopada 2 (I piętro) tel. 023 674 36 67 e-mail: [email protected] biuro czynne: poniedziałek 9.00-18.30 wtorek 9.00-19.00 dyrektor Biura- Józef Kaliński sekretarz Biura- Adam Szczypiński

APTEKA

ZABAWKI MOTORYZACJA Urząd Gminy Ojrzeń Ojrzeń, ul. Ciechanowska 27 tel. 023 671 83 20 [email protected] Urząd Gminy w Opinogórze Górnej

AGENCJE OCHRONY RÓŻNE

Opinogóra, ul. Z. Krasińskiego 4 tel. 023 671 70 24 tel./fax. 023 673 61 10 [email protected]

KOMPUTEROWE

Urząd Gminy w Sońsku Sońsk ul. Ciechanowska 20 tel./fax. 023 671 30 85 023 671 30 66 [email protected]

WYPOCZYNEK POWIATOWE Starostwo Powiatowe w Ciechanowie Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7 tel. 023 672 34 85 fax. 023 672 29 45 e-mail: [email protected] www.ciechanow.powiat.pl BIP: http://stciechanow.bip.org.pl

TV SAT

RESTAURACJE

R E K L A M A

5 czerwca 2007

5

SYLWETKA

Rozmowa z ANDRZEJEM PIOTROWSKIM, przewodniczącym Obywatelskiego Komitetu Wspomagania Rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich, działającym przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Ciechanowskiej

Czas działa na niekorzyść Szum medialny wokół kwestii rewitalizacji Zamku Książąt Mazowieckich nabiera coraz większego tempa. Wyraźnie wyodrębniły się dwa obozy: tych, którzy popierają nowoczesną modernizacją obiektu i przeciwników, którzy pragną odbudować zamek zgodnie z duchem epoki, w której powstał. Andrzej Piotrowski wyjaśnia zarzewie sporu i cel programu, emitowanego w miniony czwartek w programie telewizyjnym „Interwencja”, na antenie Polsatu. Według niego reportaż, był niezwykle stronniczy – jakby od początku do końca przygotowany przez oponentów nowoczesnej rewitalizacji zabytku. „EXTRA CIECHANÓW”: – Jaki jest cel działania komitetu? Ile osób wchodzi w jego skład? ANDRZEJ PIOTROWSKI: – Obywatelski Komitet Wspomagania Rewitalizacji Zamku zamierza wspomagać działania inwestora, zmierzające do odbudowy zamku w nowej formie architektonicznej oraz do przywrócenia jego funkcjonalności. OKWR zamierza również współuczestniczyć we wprowadzaniu do zamku nowych form pozamuzealnych, tj. stałych form artystycznych w postaci zespołów muzyki dawnej i tańca. Poza tym działalność edukacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych. Zamierza również gromadzić środki pozabudżetowe, na potrzeby muzealnicze i artystyczno-edukacyjne. OKWR obecnie liczy około 25 osób, będących jednocześnie członkami TMZC oraz Grupy Inicjatywnej OKWR, utworzonej we wrześniu 2003 roku.

– Jak długo może potrwać spór o rewitalizację zamku? – Nie jestem w stanie określić terminu. Mam wielką nadzieję, że będzie to w niedalekiej przyszłości. Moim prywatnym celem jest zakończenie rewitalizacji do lipca 2010 r., wówczas będziemy obchodzić 600.

rocznicę Bitwy pod Grunwaldem. Można by było uczcić tę rocznicę na odnowionym obiekcie. Ale nie wiem, czy uda się to zrealizować, bo ciągle trwający spór może zakłócić ten plan. – Na czym polega spór rewitalizacyjny? W jakiej kwestii jest najwięcej niejasności? – Istotą sporu, w moim przekonaniu, jest wygląd elewacji, chodzi tu o strukturę i kolorystykę „Domu Dużego” Zamku oraz sposób wykonania jego szczytów. Istotą sporu jest również brak zadaszeń (hełmów) na wieżach (basztach). Projekt dr. inż. arch. Marka Kleczkowskiego z Gdyni – zwycięzcy konkursu, nie podoba się kilku osobom z Ciechanowa. Dodam również, że osoby te nie posiadają odpowiednich kwalifikacji w zakresie architektury i ochrony zabytków kubaturowych. Pozyskują one jedynie poparcie redakcji gazety „Czas Ciechanowa” oraz jednej osoby z gdańskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Od początku kwietnia bieżącego roku zaczął im pomagać zespół dr Marii Lewickiej z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, który przedstawił kilka rysunków (tusz + akwarela), a które „Czas Ciechanowa” zestawił z projektem Marka Kleczkowskiego. Opublikowano to w tym piśmie nr 14 (81) z dnia 6 kwietnia 2007 r. oraz w nr. 15 (82) z 13 kwietnia 2007 r. – Czy nie myśleliście o pewnego rodzaju porozumieniu z oponentami obecnego projektu rewitalizacji? – Gdyby dyskusja, czy też spór, miała charakter merytoryczny to porozumienie na pewno by się pojawiło, ale należałoby do tego przekonać oponentów. Ale: 1. Program rewitalizacji i renowacji zespołu zamkowego w Ciechanowie przygotował w maju 2005 roku zespół architektów m.in. samodzielnych pracowników naukowych, Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej (dr inż. arch. Danuta Kłosek-Kozłowska, dr inż. arch. Janusz Stępkowski oraz mgr. Lech Czapski); 2. Program ten uzyskał wymagane

zatwierdzenia i stał się w znacznej mierze podstawą konkursu architektonicznego w lipcu 2005; 3. Prace na konkurs złożyło 6 zespołów, przy czym tylko jedna praca nawiązywała do XV-wiecznej pozostałości zamku. Pozostałe projekty wyraźnie mówiły o budowie według form i materiałów XXI wieku; 4. Sąd konkursowy, tj. 11 osób, w zdecydowanej większości składał się z wysoko wykwalifikowanych architektów, konserwatorów zabytków, archeologów i historyków. Werdykt ogłoszono w listopadzie 2005 roku; 5. Zgodnie z regulaminem konkursu zwycięzca przystąpił do opracowania projektu realizacji (dokładnego) – prace te są znacznie zaawansowane. „Bomba” zaczęła tykać na przełomie listopada i grudnia 2006 (Grzegorz Kęsik, Waldemar Rekść). Tykanie to nasiliło się w I kwartale 2007 roku (Ryszard Małowiecki). Wybuch dokonał się 3 kwietnia br. za sprawą projektu dr M. Lewickiej. Kolejne napięcie wzbudziły wypowiedzi prasowe i nie tylko panów: W. Rekśća, R. Małowieckiego, Jędrychowskiego oraz Macieja Paprockiego, dziennikarza „Czasu Ciechanowa”. Drugi wybuch przypadł na dzień 9 maja br. – Rada Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego „podobno rozpatrzyła projekt i wstrzymała jego realizację, nie informując o tym inwestora (Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie) ani projektanta Marka Kleczkowskiego”. Nie zwrócono się również o informacje bądź wyjaśnienia. Ostatnio dołączyła do tego zespołu redakcja „Interwencji” w Polsacie. Reportaż, który wyemitowali, przedstawia racje oponentów i wydaje się być wyjątkowo subiektywny. – Czy poczynione zostały jakieś kroki zmierzające do porozumienia? – Laureat konkursu Marek Kleczkowski przedstawiał projekt już kilkakrotnie wg kolejnych przybliżeń i modyfikacji. W okresie od stycznia do kwietnia br. miały miejsce trzy takie spotkania w Muzeum

ANDRZEJ PIOTROWSKI –  ciechanowianin od 10 września 1938 r., czyli od urodzenia.  Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im Z. Krasińskiego, następnie Zawodowego Studium Administracyjnego przy Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.  W latach 1958–1985 pracował w: Wydziale Finansowym Prezydium Powiatowej Rady Narodowej jako inspektor, następnie w Ciechanowskim Przedsiębiorstwie Budowlanym jako kierownik działu. Pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego (1969–72) w Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. Od 1972 r. był dyrektorem oddziału wojewódzkiego RSW Ruch. Po rezygnacji z tej pracy zatrudniony został w Ponar-Remo jako główny ekonomista.  Od 1985 do 2002 pracował w Najwyższej Izbie Kontroli – na początku w Delegaturze Warszawskiej, a następnie Olsztyńskiej. Od 1.07.2002 roku jest na emeryturze. Członkiem Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej jest od 1960 r.

Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. A 22 maja odbyła się szeroka dyskusja projektanta z wybitnymi architektami warszawskimi na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Wziął w nim udział m.in Grzegorz Łapkowski prezes Stowarzyszenia Architektów Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie projektant opracowuje ostatnio zgłoszone uwagi i sugestie. – Na jakim etapie jest obecnie proces zmierzający do odbudowy zamku? – Projektant, jak powiedziałem wcześniej, opracowuje projekt techniczny realizacyjny. W pracy tej jest znacznie zaawansowany. Chociaż różni ludzie utrudniają mu zakończenie prac. – Czy dostępne są już fundusze na odbudowę zamku? – Tak. Były i są środki na konkurs architektoniczny, na badania arR E K L A M A

Rosjanie w Ciechanowie EDWARD LEWANDOWSKI Byli, przybywało ich zwłaszcza po powstaniu 1863 r. i po wybudowaniu koszar w Starczewiźnie. Sprowadzali się z głębi cesarstwa, nawet z Syberii. Obejmując w Ciechanowie najważniejsze urzędy, W pierwszym rzędzie naczelników powiatu i straży ziemskiej (policji), potem zastępowali Polaków również na niższych stanowiskach. Nasi też byli urzędnikami, ale należeli do nielicznych i niższych stanowiskach, buchaltera, referenta, pomocnika pisarza. Urzędnikami rosyjskimi, zostawali często, urlopowani oficerowie wojska, niektórzy przebywali już w Królestwie biorąc udział w stłumieniu powstania styczniowego. Naczelnik powiatu, z tytułem radcy kolegialnego, mjr Sergiusz Bułdakow odznaczony był za uśmierzenie tego powstania i medal z dumą nosił, podczas świąt rosyjskich, czym upokarzał ciechanowian.

Rosjanie mieli na ogół słabsze wykształcenie i nieznani języka polskiego. Często źle opłacani, z lubością oddawali się korupcji. Nie jedne z nich dorobił się fortuny, niektórzy wybudowali kamienice w Warszawie bądź w innym większym mieście Królestwa. Kilku Rosjan było kolejnymi burmistrzami miasta, od 1874 r. na ratuszu zasiadał Dymitr Iwanow, absolwent szkoły wojennej, w służbie państwowej był od 1849 r. W 1884 r. urząd burmistrza objął esauł(rotmistrz) w stanie spoczynku Mikołaj Łykow. W 1890 r. wymieniony jest w tym charakterze W. Michałow, dłużej do 1901 r. burmistrzem był radca tytularny Konstanty Gawryłow. Translokowany został na równorzędne stanowisko do Rypin, skąd sprowadził się por. rezerwy Mikołaj Pugaczow, odwołany po 3 latach do służby w wojsku. Po nim władzę w mieście objął Włodzimierz Krotkiewski z tytułem asesora kolegialnego.

Z innych urzędników rosyjskich w mieście, naczelnikiem straży miejskiej był w 1869 r., kpt. Konstanty Ścipur, też odznaczony medalem za uśmierzenie powstania w 1863 r. Kolejnym naczelnikiem policji został kpt. Aleksander Gagen. W 1898 r. przeniesiony został z Rypina do Ciechanowa, radca dworu Buryłowicz, zostając pomocnikiem naczelnika powiatu. W 1900 r. sekretarzem magistratu był Mikołaj Sincow, tego roku zmarł w Ciechanowie, Paweł Fiedorow, referent ds. finansowych w biurze naczelnika powiatu, w 1901 r. odszedł z Ciechanowa do guberni suwalskiej, Bazyli Boryn, referent ds. ubezpieczeń, po nim był Jan Kryłow. W 1902 r, jako felczer pracował Iwan Stiepanow, na poczcie Czermuszczyk, przeniesiony do Czyżewa. W 1904 r. Beniamin Andrusow, wymieniony jest jako referent w biurze naczelnika powiatu, Michał Kisielew w roli kasjera, w 1911 r. sekretarz magistratu Dymitr Morin został przeniesiony do Aleksandrowa Kujawskiego. Wachmistrzem policji był Marchowin, niegroźny dla ciechanowian, w karczmie śpiewał nawet polskie pieśni niepodległościowe. W 1911 r. Piotr Zinkow „zesłany” został dla objęcia w Ciechanowie posady naczelnika powiatu, za niejasny jego udział 10. z Pawiaka.

cheologiczne i geologiczne, na główny projekt techniczny i na projekty towarzyszące (wodno-kanalizacyjny, energetyczny). – Z jakiego źródła? – W latach 2005–2007 źródłem finansowania jest budżet sejmiku województwa mazowieckiego, realizowany przez marszałka Adama Struzika. W latach 2008–2013 źródłem będzie budżet sejmiku oraz Fundusze z Programu Regionalnego Unii Europejskiej. Prawdopodobnie w relacji: 30 proc. – sejmik, 70 proc. – UE. – Czy wiadomo już jaka to będzie kwota? – Na pewno nie będzie mniejsza niż 10 mln zł. Ale nie potrafię dokładnie tego określić. Rozmawiał PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI

6

POWIAT Portret wsi

Jeden taki dzień w roku

Sońsk

Dzieci z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gołotczyźnie swój dzień celebrowały już w środę 30 maja. Aby uczcić ich święto zostały zaproszone do parku znajdującego się przy dworku Aleksandry Bąkowskiej w Gołotczyźnie. PIOTR PSZCZÓŁKOWSKI

Zachowane do dziś resztki warowni liczyły w XIX wieku 312 kroków obwodu i ok. 20 stóp wysokości. Miejscowość wymieniana jako Sańsko, Suńsko, Suńsk, w 1385 r. Sońsk, w 1462 r. Suńsko, w 1567 r. Szunsk. Nazwa Sońska może pochodzić od Sony i oznaczałaby sunącą wodę, miejsce wilgotne, rzadziej wskazuje się źródłosłów pruski, w którym słowo Sunis oznacza psa. Z przedwiecznych mieszkańców w źródłach występuje Przezdoma de Sonsko w 1445 r. Wojski Ciechanowski sprzedał Sońsk i Koźniewo Wyszkowi z Dziektarzewa. W 1760 r. dobra były własnością ks. Grzegorza Gostkowskiego, proboszcza. Do 1796 r. właścicielem majątku i drugiego w Komorach Błotnych był Jan Gostkowski, w 1835 r. Paweł o tym nazwisku, od 1845 r. Marianna z Kozickich Gostkowska.

Sponsorzy  Tomasz i Małgorzata Grembowicz  Andrzej Rolbiecki Grażyna Derbin  Marcin i Danuta Siembor – Cukiernia w Ciechanowie  Zakład Wędliniarksi Lenarcik w Gotardach  Cezary Rułkowski – Piekarnia Cezar w Sońsku  J.J. Piekut – ART-Video Life  Agnieszka i Paweł Smoleńscy  Zespół Muzyczny CLIVER z Ciechanowa

na pewno pokryłby kurz. To cud, że znajdują się jeszcze ludzie o tak wielkim sercu, mogący zrobić coś bezinteresownie. Nie liczą na zyski, ale na uśmiechy dzieci – podkreślił Wałaszyk. To kolejna z takich akcji, organizowanych przez muzeum. Poprzednia odbyła się w grudniu poprzedniego roku, z okazji Mikołajek. – Mamy już plany na przyszłość. Na pewno postaramy się zorganizować ponownie spotkanie w grudniu z okazji dnia św. Mikołaja. Chcemy, aby te dni wpisały się na stałe w tradycję muzeum i na długo zapadły w pamięci dzieci – powiedział Jarosław Wałaszyk.

W 1827 r. do dworu należało 16 domów, mieszkało w nich 116 osób, w 1885 r. dziedzic posiadał 486 morgów gruntów, w tym 360 boru. Był je-

Fot. P. Pszczółkowski

Tam czekało na nie mnóstwo atrakcji, ognisko z kiełbaskami, słodki poczęstunek oraz koncert, cieszącego się coraz większą sławą zespołu Cliver. Na pewno nie byłoby takiego efektu, gdyby nie uroczy zakątek, w którym świętowały dzieci. Nad Organizacją przedsięwzięcia czuwali: Jarosław Wałaszyk, kierownik Muzeum w Gołotczyźnie oraz Jolanta Ostaszewska, przewodnik muzealny. – Gdyby nie zaangażowanie tych dwóch osób, nie udałoby się z tak wielkim rozmachem celebrować tego dnia, chyba szczególnego dla wszystkich dzieci – mówili przybyli na święto. W spowitej romantycznością aurze, bo muzealny zakątek nie dał o sobie zapomnieć, unosił się dym z ogniska. Skwierczące kiełbaski, radosne okrzyki dzieciaków oraz przyjazne spojrzenia opiekunów i organizatorów imprezy dodawały jej splendoru. Wraz z dziećmi biesiadowali ich opiekunowie oraz sponsorzy spotkania. Pozostali goście również starali się sprawić, by ten dzień na długo został w pamięci wychowanków OSW w Gołotczyźnie. – Bez sponsorów tę inicjatywę

EDWARD LEWANDOWSKI

Uśmiechy pojawiające się na twarzach dzieci i radosne promyki w oczach, podczas zorganizowanego Dnia Dziecka w Muzeum w Gołotczyźnie, były dopełnieniem całego przedsięwzięcia R E K L A M A

Adres redakcji ART MEDIA 06-400 Ciechanów, Pl. Kościuszki 12a e-mail: [email protected] tel. 023 672 55 88; 508 108 160 Redaktor naczelna Julita Borowska Zespół redakcyjny Marek Piekarski, Marek Janusz Piotrowski, Piotr Pszczółkowski, Anna Więckiewicz Biuro reklamy Bożenna Wierzbicka tel. 508 108 160 Wydawca ART MEDIA Operator DTP Łukasz Stężycki Druk Drukarnia Prasowa Edytor Sp. z o.o. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczanych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

den budynek murowany i 11 drewnianych, natomiast wieś składała się z 15 osad, liczących razem 17 morgów. W 1861 r. dziedzicem Sońska i Komór Błotnych był Ludwik Lesiewski, żonaty z Natalią Zielińską z Koźniewa. Po ukazie uwłaszczeniowym powstały nowe gospodarstwa, w 1866 r. dziedzic otrzymał za oddaną włościanom ziemię otrzymała 15 tys rubli. Niektórzy z mieszkańców: frukciarz Ludwik Komorowski, ogrodnik Franciszek Kopecki, włodarz Adam Cejmer, stangret Jędrzej Infulecki, lokaj Adam Tyszkiewicz, parobek Józef Ujazdowski. W karczmie szykowali, Antoni Malczewski, po nim Franciszek Osiński. Kolejny właściciel Stefan Radzicki, sprzedał w 1905 r. 500 morgowy majątek, obejmujący także Szwejki Małe za 42 tys rubli, braciom Franciszkowi i Stefanowi Olszewskim. Franciszek był adwokatem w Petersburgu, dziennikarzem i pisarzem. Chorował, na koszty kuracji w Rosji wydał 77 tys marek. Zmarł w Sońsku w 1918 r. Wdowa po nim wyszła za mąż, za Artura Putiatyckiego. Ostatnim dziedzicem okrojonego do 77 h majątku był Stefan Perzanowski, krewny aktorki Stanisławy, popularnej ze słuchowiska

Sońsk należy do najstarszych miejscowości na Mazowszu, możliwe, że pierwsza wzmianka pochodzi z 1065 r., kiedy z innymi grodami ponosił ciężary na rzecz opactwa benedyktynów w Mogilnie. Gród osadzony na mokradłach nad rzeką Soną, związany był z ciechanowskim, obydwa oraz inne w okolicy, były zapora obronną od strony Prus. radiowego, Heleny Matysiakowej. Kawaler, zginął w Dachau. Po reformie rolnej grunty, otrzymało 10 rolników i na resztówce podworskiej w 1950 r. powstał POM. Odgrywający wiodącą rolę w mechanizacji rolnictwa i ożywczo wpływający na życie w Sońsku. Pierwszym dyrektorem był Edward Dziura, późniejszy naczelnik powiatu. Od 1864 r. Sońsk jest centrum gminy, w 1869 r. wójtem był Ludwik Damięcki, w 1888 r. Konstanty Klicki, w 1920 r. Wincenty Rożnowski, po nim do 1939 r. Antoni Mieszkowski. W 1921 r. gmina liczyła 6585 mieszkańców. W tym 34 ewangeli-

ków, 5 prawosławnych i 97 Żydów. Tego roku wybudowana została drewniana siedziba Urzędu Gminy, którą niedawno zastąpiła nowa budowla. W 1931 r. gminę tworzyły 23 sołectwa liczące 12 490 h i 7 tys mieszkańców. W 1945 r. było 8839 osób, w 1973 r. 8807. w 1955 r. gmina została podzielona na mniejsze gromady: W Bądkowie, Ciemniewku, Gąsocinie, Nasierowie Dziurawieńcu i Koźniewie Wielkim. Po kolejnym znoszeniu w 1973 r. przywrócony został podział na gminy, pierwszym wójtem był Stefan Żbikowski, po nim Waldemar Gebert, od zeszłej jesieni urząd ten pełni Jarosław Wielechowski. Sąd Pokoju w IV Okręgu, dla gmin Sońsk, Gołymin i Ojrzeń mieścił się w Sońsku, z braku lokalu bywał z Gąsocinie. Sędziami byli m.in. Władysław Żarnowski, Bolesław Żochowski, w 1905 r. Hipolit Niziński, wszyscy ziemianie. W 1925 r. został skasowany. Szkoła w Sońsku przeżywała zmienne koleje, w 1809 r. dziedzic Gostkowski przeznaczył dla niej dom o 2 izbach i ogród. W 1812 r. uczyło się 78 dzieci, w 1817 r. 12, w tym także z rodzin Żydowskich. Nauczycielem był Jan Wejs, po nim Wojciech Sędzimir, Jan Lechniewski, Józef Humięcki i Józef Dąbrowski uczący 30 dzieci. Przychodziły do szkoły zimą oraz po zasiewach i kopaniu. W 1885 r. w gminie były 2 szkółki i 6 karczem. W 1888 r. nauczycielem był Antoni Paprocki, uczył 61 dzieci, utrzymanie szkoły kosztowało 230 rubli rocznie. W 1896 r. zanotowano: „oświata stoi nisko, połowa modli się z książek do nabożeństwa”. Dopiero

po 1918 r. nastąpił rozwój oświaty w całej gminie. Obecny budynek szkolny powstał w 1960 r. kosztem 4,5 mln zł. Przy POM była szkoła przyzakładowa, do niej w 1969 r. sposobiło się do zawodu 84 uczniów. Kościół oraz parafia powstały zapewne w raz z grodem średniowiecznym. Mimo że akt erekcji kościoła zaginął podczas napadu Litwinów w 1368r., a pierwsza wzmianka pochodzi dopiero z 1385 r., to sąsiednie parafie Ciemniewko z 1378 r. i Łopacin utworzona również w XIV wieku otrzymały wsie z istniejącej już parafii w Sońsku. W 1411 r. wymieniony jest ks. Stanisław, a budowę kościoła rozpoczął w 1525 r., ks. Jan herbu Trzaska, pochodzący z sąsiednich Chrościć. W 1598 r. huragan zniszczył drewnianą część świątyni, którą odbudowaną. Pod koniec XVII w. proboszczem był ks. Mateusz Damięcki zapewne z Damięt, w 1857 r. zmarł ks. Stefan Mieszkowski, proboszcz, tablica nagrobna w murze parkanu cmentarnego jest najstarszym świadectwem pochówków na tym cmentarzu. Po nim proboszczem był dłużej ks. Wincenty Podbielski, on także remontował kościół i w 1871 r. obwiódł go kamiennym parkanem. Obecny kościół powstał w latach 1904–1905, na miejscu poprzedniego staraniem ks. Franciszka Chełchowskiego. Projektował go

inż. Antoni Wójcicki, budowniczy powiatu ciechanowskiego, majstrem był Dąbrowski z Warszawy, który za wymurowanie świątyni pobrał 6,1 tys rubli, a kosztorys z 1901 r. zamknął się kwotą 19 139 rubli. Na czas budowy świątyni na miejscu uruchomiona została cegielnia polowa, brakująca cegłę i inne materiały sprowadzano z Ciechanowa. W 1920 r. proboszczem był ks. Skarżyński, później Franciszek Gołaszewski, w 1947 r. Stefan Budczyński, od 1969 r. proboszczem jest ks. kan. Andrzej Fabisiak, który poza sprawami duchowymi, ofiarnie zajmuje się świątynią, cmentarzem, badaniem przeszłości i od lat dokumentowaniem kapliczek oraz krzyży przydrożnych. Z gminy Sońsk pochodzi, bądź jest z nią związanych wiele znakomitych osób, których sylwetki nie tylko okazjonalnie są przypominane.

HASŁO KRZYŻÓWKI

Uroda każdego zniewoli Nagrody wylosowali: JULITA PAPROCKA z Ciechanowa ANNA OSMAŃSKA z Ciechanowa

OGŁOSZENIA DROBNE PRACA Podejmę pracę w salonie fryzjerskim. Tel. 0 508 862 923 

ZATRUDNIMY na plantacji truskawek i malin, zakwaterowanie w hotelu firmy lub dowóz autobusem firmowym. Tel. 022 793 15 76; 0 660 777 766 

 ZATRUDNIMY kierowców autobusu. Tel. 022 793 15 76; 0 660 777 766

 Zatrudnię gipsiarzy i do dociepleń. Tel. 0 608 528 911

Zatrudnięstylistkępaznokci.CVproszęskładać do SALON STYLIZACJI PAZNOKCI „Aleksander” Ciechanów, ul. Ściegennego 10/11 Praca przy zbiorze truskawek w Czarnocinku od 16.06.07 r. Tel 023 672 02 34 wieczorem.

czyźni). Wymagana pracownicza książeczka zdrowia (sanepid). Atrakcyjne warunki dla operatorów wózków widłowych. Zapewniamy dowóz pracowników. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 509 676 861 Zatrudnię pracowników budowlanych do prac remontowo wykończeniowych na umowę o pracę. Kontakt – Mariusz Konopski, tel. 0 696 479 019 Firma Auto Sezam zatrudni mechanika, pomocnika mechanika samochodowego. Ciechanów ul. Robotnicza 2. Tel. 023 674 36 66 0 501 344 906 Zatrudnię mężczyzn do pizzerii. Tel. 0 600 716 753

ZDROWIE Ginekolog zabiegi. Tel. 0 601 299 878

 Zatrudnię mechanika do naprawy skuterów. Tel. 023 673 63 02

 TERAPIA ANTYNIKOTYNOWA BEZBOLEŚNIE, JEDNORAZOWO, METODĄ KOMPUTEROWĄ, SKUTECZNOŚĆ 80% Kontakt: PRZYCHODNIA VITA-MED, Ciechanów, ul. Sienkiewicza 71 B. Tel. 023 672 39 07; 0 664 145 821

Zatrudnię pracowników niewykwalifikowanych – 40 osób (kobiety i męż-

Medycyna naturalna, masaże, świecowanie uszu, inne. Tel. 602 842 374

 Przyjmę pracowników do betonowania. Tel. 023 672 31 58R E K L A M A

7

REKLAMA

5 czerwca 2007N AUKA 

Nauczę gry na gitarze Tel. 0 502 684 821

USŁUGI

 Sprzedam lub wynajmę pokój z kuchnią w Gąsocinie, okolice PKP. Tel. 0 506 224 326.

Jaguar do ślubu. Tel. 0 608 628 481

 Sprzedam działkę 18 ar + zabudowania przy ul. Płońskiej 152. Tel 023 672 57 51.

Usługi na koparko-spycharkę na terenie Ciechanowa i okolic. Tel. 0 506 772 301

Sprzedam dom + 3 garaże murowane na działce 30 arów. Tel. 023 671 26 73

STUDIO TATUAŻU I KOLCZYKOWANIA. Tel. 0 504 694 645

Sprzedam garaż blaszany. Tel.023 672 23 07

Docieplenia, remonty. Tel. 0 608 528 911

Do wynajęcia lokal 75 mkw. lub 50 mkw. w centrum Ciechanowa. Tel.023 673 81 58 lub 023 672 45 74 Projekty: płyty gnojowe, obory, chlewnie itp. Tel. 0 607 147 537

PRANIE DYWANÓW, TAPICERKI MEBLOWEJ, Ciechanów, Zacisze 22. Tel. 023 672 19 11; 0 608 613 644 

 Hydrauliczne: pełna gama – usługi kompleksowe. Tel. 0 508 079 034; 0 503 572 663

DOCIEPLENIA BUDYNKÓW. Tel. 0 662 199 232 Glazura, terakota, remonty – Tanio; Tel. 0 508 267 936 STYLIZACJA PAZNOKCI. TEL. 0 512 530 455

Wróżbiarstwo, doradztwo. Tel. 0 602 842 374 

RÓŻNE Sprzedam wyposażenie do sklepu odzieżowego. Tel. 0 602 270 497 SPRZEDAM ŁUBIANKI. Tel. 0 512 915 943 Sprzedam kopaczkę i sortownik do ziemniaków. Tel. 0 508 059 223

AGD, RT V, DOM

 Sprzedam M 4 65,7 mkw. z kredytem. Tel. 0 506 021 873

Używane komputery z gwarancją od 200 zł. Tel. 0 502 498 318 www.infloris.pl

 Sprzedam działkę budowlaną w Ciechanowie przy ul. Wiejskiej. Tel. 0 503 054 223

Sprzedam tanio komplet wypoczynkowy i dywan 2,0 x 2,5 m. Tel. 0 506 904 034

 Kupię M 3 lub M 4 w Glinojecku. Tel. 0 503 574 552

Sprzedam urządzenie pokoju i kuchnię gazową. Tel. 0 507 264 380

MOT ORYZAC JA

Sprzedam łóżeczko dziecięce, ławę, stolik RTV oraz kuchenkę gazową. Tel. 0 668 551 044 DEKORACJE ŚLUBNO-WESELNE . Tel. 0 508 494 493

CORSA 1991 MIGOMAT KUPIĘ PRZYCZEPKĘ SAMOCHODOWĄ POLONEZ GAZ 1994 TEL. 0 509 266 929

 Sprzedam Mercedes 124, rok 90, 2.3, gaz, cena 7900. Tel. 0 506 021 947

Sprzedam Fiat Uno 2001 r. Tel.023 672 23 88 

SPRZEDAM KANAPĘ FINKĘ TANIO. TEL. 023 672 92 31

BUDOWLANE Sprzedam Skoda Felicja 1,3 gaz I właściciel, bezwypadkowa, salonowa. Tel. 0 608 613 644 

NIERUCHOMOŚCI

 Sprzedam: Fiat 126 p. Tel. 0 502 498 394

 Wynajmę mieszkanie w bloku przy ul. Witosa w Ciechanowie. Tel. 0 603 943 921

 Sprzedam: Polonez Caro 1,5 + gaz, tanio. Tel. 0 692 955 241

Przyjmę ziemię z wykopów na działkę w Ciechanowie. Tel. 0 600 118 915 Kierownik budowy. Tel. 0 606 399 121 Sprzedam łaty drewniane 5 x 3; 150 mb. Tel 023 673 70 48

R E K L A M A

FELIETON

Pstryk, pstryk, pstryk MAREK JANUSZ PIOTROWSKI

Świat porusza się coraz szybciej. Istnieje nawet teoria fizyczna, że czas przyspieszył i wszystko wydarza się szybciej niż np. trzydzieści lat temu. Jestem skłonny w to uwierzyć. Dni to mgnienie a noc to czysta strata. Dlatego staram się spać jak najmniej. Tyle rzeczy do wykonania, tyle spraw do załatwienia... Ledwie minęła Wielkanoc a trzeba się szykować na Boże Narodzenie. Śmiejecie się? Zobaczycie, że niedługo, w telewizji będziemy słyszeli o zamieciach śnieżnych i trudnościach drogowców. Jak co roku zresztą, i to niezależnie od pory roku. Pstryk, pstryk, pstryk! W jednej z reklam telefonii komórkowej fałszywy Arab, gardłowo i gwałtownie, wyrzuca z siebie potok słów i z pokazuje aparat telefoniczny, nowej generacji, którym można robić zdjęcia. Pstryk, pstryk, pstryk! Poucza nieoświeconych Beduinów. Ale żarty na bok. Jest to reklama, oczywiście dla Polaków, tyle, że genialnie wymyślona, przez braci kabaretowców. Stanie się pewnie nową ikoną młodzieży, jak ten świstak, który zawijał sreberka. W jednym Arab ma rację. Świat jawi mi się jako szereg zdarzeń utrwalonych cichym kliknięciem migawki. Pstryk! I coś zapada w pamięć, czego już realnie nie ma. Było, a zostaje subiektywny obraz, utrwalony na kliszy pamięci. Jak w matrycy aparatu fotograficznego... Jeszcze niedawno, z wielkim trudem zebrałem tysiąc złotych, aby kupić dobry aparat analogowy, czyli na kliszę. Leży sobie zamknięty w futerale a mnie się wydaje, że całe życie pracowałem z aparatem cyfrowym. Teraz dzieci nagminnie robią pstryk, pstryk, i niektóre z tych zdjęć, są pewnie genialne i pełne wyrazu artystycznego. Coraz łatwiej i coraz trudniej jest być artystą. I chyba dzieła naprawdę wartościowe odróżnia tylko to nieuchwytne COŚ, które emanuje z obrazu, zdjęcia, wiersza, książki... To COŚ nazywa się GENIUSZ – w mitologii rzymskiej – bóstwo, opiekun, towarzyszący człowiekowi w ciągu całego życia, kierujący jego działaniem i myślami. Później, w ogóle uważany za dobrego lub złego ducha. Pstryk, pstryk, pstryk! Geniusz dotyka najczęściej ludzi, będących na tzw. świeczniku. Oni bowiem, realizują pomysły złego lub dobrego ducha. (Popatrzcie, jaki jestem delikat-

ny.) Mówię o dotknięciu złego lub dobrego ducha a nie w pospolitej głupocie, którą społeczeństwo musi znosić. Ostatnia lista lektur szkolnych ministra oświaty Giertycha, to chyba ta ciemna strona mocy. No cóż, ale tak bywa, jeśli klasyków, a w tym wypadku „Ferdydurke” Gombrowicza, czyta się w średnim wieku (a nie w młodości), kiedy umysł nie jest chłonny na nowe idee. Istnieje wszakże nadzieja, że to, co zakazane jest bardziej pożądane. I, że niechęć ministra odbije się na zwiększonym popycie na Goethego i innych pominiętych. Pstryk, pstryk, pstryk! Nowy pomysł Ministerstwa Edukacji Narodowej (czytaj ministra Romana). Szkoły z osobnymi klasami dla chłopców i dziewczynek. Przynajmniej jedna na województwo. Organizowana jest wielka konferencja międzynarodowa (za nasze pieniądze) na temat. Jakie będą skutki takich działań? Mogę powiedzieć od razu – jeden wielki burdel! Otóż, przed laty, kiedy zacząłem uczęszczać do Liceum im. H. Kołłątaja na warszawskiej Ochocie, a był to rok 1964, umieszczono mnie w eksperymentalnej klasie męskiej w tymże liceum. Była także klasa żeńska. Co się wtedy wyprawiało! Polowania, zajazdy i porwania dziewcząt dla uciech paraseksualnych. I dramaty tych, które nie były porywane... Ponieważ młodzież obecnie jest bardziej seksualna niż za wczesnego Gomułki, może to zasadniczo zachwiać statystyką nastolatek w ciąży. I co wtedy panie ministrze? Polecam się ze swoimi doświadczeniami na konferencję. Pstryk, pstryk, pstryk! W ramach taniego państwa, Piotr Ślusarczyk – minister w kancelarii premiera, rodem z LPR, na swój ślub, wypożyczył z Urzędu Rady Ministrów dwa mikrobusy Fiat Ducato z kierowcami. Samochody zawiozły gości weselnych z warszawskiej Starówki do podmiejskiego Sękocina. Kierowcy zostali zwolnieni nad ranem, po rozwiezieniu uczestników uroczystości do domu. Jak informuje tygodnik „Wprost”, na zleceniu nie było mowy o zapłacie, czyli rządowe samochody obsługiwały prywatny ślub ministra! Gratulacje! Na weselu bawił się sam wicepremier Roman G. Myślę, że podczas rozmów kuluarowych (no, panowie, jeszcze na drugą nóżkę!) zapadną nowe, znaczące decyzje w kwestii edukacji naszej młodzieży, a może także obniżenia progu wyborczego do 2 proc. A co se będziemy żałowali! Pstryk, pstryk, pstryk! Mam nadzieję, że te fakty nie utrwalą się w matrycy mojej pamięci, czego i Państwu życzę.

View more...

Comments

Copyright © 2017 HUGEPDF Inc.