Pdf formatı Sergi kataloğu 8.4 MB 56 sayfa

March 28, 2018 | Author: Anonymous | Category: N/A
Share Embed


Short Description

Download Pdf formatı Sergi kataloğu 8.4 MB 56 sayfa...

Description

Buluşma SERGİSİ

BULUŞMA

1

2

BULUŞMA

Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin sanatçı öğretim görevlileri tarafından, 1990 yılında kurulan GÖRSAV Görsel Sanatlar Vakfı, bugüne kadar faaliyetlerini sürdürerek saygın bir isme sahip olmuştur. 23 yılını dolduran vakfı yaşatmaya devam etmek için yeni yönetim hizmet bayrağını devralmıştır. İlk icraati, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 6.Trieanali’nin sponsorluğu olmuştur. Şu anda 42 öğrenciye de burs verilmektedir. BULUŞMA sergisi; GÖRSAV’ın yenilenmiş enerjisiyle, kültür, sanat, eğitim ve sosyal hayatımıza katkılar sunmak üzere, sanatçılarla, sanatseverlerle, gençlerle buluşmasıdır. BULUŞMA sergisi; katılan sanatçıların satılan eserlerinin gelirini GÖRSAV’a bağış olarak bırakacakları bir dayanışma buluşmasıdır da aynı zamanda. BULUŞMA sergisiyle GÖRSAV’a destek vermek isteyen tüm sanatçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Bu ilk buluşmamızda, katılım sırasına göre belli sayıda eseri sergileyebildik. Sanatın; insanlığın ilerlemesindeki öneminin bilinciyle, bundan sonraki sergilerimizde ve faaliyetlerimizde, tüm sanatçılarımızla, sanatın aydınlatacağı yarınlarda buluşmak ve sizleri de buluşturmak dileğiyle... GÖRSAV Görsel Sanatlar Vakfı

BULUŞMA

3

Buluşma Sergisi 1990 yılında görsel sanat kollarına destek amacıyla kurulan GÖRSAV, ¨GÖRSEL SANATLAR VAKFI¨, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 41 öğretim üyesi adına 3 kurucu üye tarafından kurulmuştur. Varlığı ile Güzel Sanatlar Fakültesi mezunları ve mensupları arasında iletişimi ve dayanışmayı canlı tutmak amacıyla kurulan vakıf; zaman içinde yurt içinde ve dışında çeşitli sergiler ve organizasyonlarla sanatçıları ve onların üretimlerini birbirleriyle buluşturmaktadır. Son olarak Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nin 2013’de düzenlediği ‘’6. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ TRİENALİ’’nin sponsorluğunu da yapan vakıf; hızla değişen ve dönüşen kültür sanat dünyasının dinamikleri içinde, sanatçılar arasında bir kanal olmayı sürdürmeyi dilemektedir. Eğitim yolculuğuna 1957 yılında Dolmabahçe Sarayı Baltacılar Dairesinde; Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu adıyla başlayan Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Acıbadem’de Bauhaus ekolü ve Tatbiki geleneğinde ve günümüz sanatının üretim dinamiklerini yakında takip eden genç sanatçı ve tasarımcılar yetiştirmeye devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Türkiye’nin sanat ortamına, uzun soluklu bir alan kattığı gibi, sanatlar arası iletişime; coğrafyalar arası farklılıklarla yeni dokunuşlar kazandırmaktadır. Üniversitemizin mezunları ve mensuplarının kurduğu Görsav’ın güçlenerek devam etmesi için fakültemizden farklı disiplinlerden pek çok sanatçı eserlerini sergilenmek üzere “BULUŞMA” sergisi için vermeyi kabul ederek bu dayanışmaya katkıda bulunmuşlardır. Bugün Türkiye’de, gerek yerel gerekse uluslararası kültür ve sanat sahnesinde rol alan kurumlar, dünyadaki örneklerinin aksine devlet tarafından değil de sivil toplum ve özel sektör tarafından oluşturulur ve desteklenirler. Görsav da kar amacı gütmeyen sivil bir toplum kuruluşu olarak beklediği desteği kendisini kuran ve içinde yer alan sanatçılardan almıştır. Yirmi beşinci yılına yaklaşan vakfın şimdi daha da güçlenerek büyümesi ve yola devam etmesi gerekmektedir. Beklediği desteği görebilmesi, kültür ve sanat alanında yaptığı katkıları çoğaltabilmesi dileğimle.. Nazlı Pektaş Marmara Üniversitesi Öğretim Görevlisi

4

BULUŞMA

Anaya Ağıt, linol oyma, basma

Mustafa Aslıer 1926’da Kırcaali’de (Bulgaristan) doğdu. 1949’da Ga-

Sanatlar Yüksek Okulunda çalışmalarını sürdüren sanatçı

zi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümünden mezun oldu.

1982-1986 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesinde

1950-1953 yılları arasında grafik resim öğretmenli-

öğretim üyeliği yaptı. Emekli olduğunda Marmara Üni-

ği yapan sanatçı uzmanlık eğitimi için devlet bursuy-

versitesi Güzeml Sanatlar Fakültesi dekanı olarak görev

la gittiği Almanya’da Münih Üniversitesi Grafik Sanatlar

yapıyordu.

Akademisi’nde öğrenimine devam etti. 1953-1954’te

Yurt dışı ilk sergisini 1958’de Almanya’da (Stuttgart), yurt

Münih Güzel Sanatlar Akademisi’nde tipografi dalında

içinde ise 1959’da İstanbul’da açtı. 1962’den bu yana yurt

çalıştı. 1954 te girdiği Stuttgart Güzel Sanatlar Okulundan

dışında açılan Türk sanatı sergilerine katıldı. Yugoslavya,

1957’de diploma aldı. Bir yıl Münih, Düsseldof, Köln,

İsviçre, İtalya, Fransa, Japonya, Almanya ve Norveç gibi

Viyana, Paris ve Amsterdam müzelerinde incelemeler

ülkelerde açılan uluslararası grafik sergilerinde ve bienal-

yaptı. Türkiye’ye dönünce resimleriyle kısa sürede tanındı.

lerde, Türkiye’yi temsil eden sanatçılar arasında yer aldı.

Yurda dönüşünde 1982’ye kadar Tatbiki Güzel Sanatlar

Gravür sanatçısı olarak tanınan Aslıer, kendine özgü bir

Yüksekokulu Grafik Bölümü başkanlığı ve okul yöneticiliği

stilizasyon anlayışı içinde geometrik formlara uygulanan

görevlerini bir arada yürüttü. 1963-71 arasında bölüm

resimlerinde yöre konularını simgesel öğelerle birarada

başkanı, 1971-77 arasında okul müdürü olarak çalıştı.

kullanır. Figüre, resimlerinde, öğretici ve uygulamacı olarak

Kendi adına bir atölye kurup geliştirdi ve öğretim üyesi

önemli katkılar getirdi.

olarak çalıştığı okulun baskıresim atölyesini, bir kaynak

Türkiye Özgün Baskıresim tarihi, Grafik Sanatlar Tarihi,

atölyeye dönüştürerek, özellikle genç kuşak sanatçıları

Varolmayana Biçim Vermek adlarında yayınlanmış 3sanat

arasında özgün baskının yayılıp benimsenmesine büyük

kitabı vardır.

katkıda bulundu. Uzun yıllar İstanbul Devlet Tatbiki Güzel BULUŞMA

5

Mümtaz Işıngör 1933 İstanbul’da doğdu.

1985 Ankara 1. Plastik Sanatlar Sempozyumu.

1956-57 Devlet Güzel Sanatlar Akademisi, Resim

1988 Gülhane Etkinlikleri, Heykel Üçüncülük Ödülü.

Bölümü’nü birincilikle bitirdi.

1990 Santral Holding 2. Büyük Sergisi. İki akrilik

1959-65 Mimari bir büroda çalıştı.

heykel sunumu.

1967 İtalyan Sanat Bursu’nu kazanarak, Floransa

1993 İstanbul Belediyesi, Açık Alanlara Çağdaş

Yüksek Dizayn Okulu’nda, bir yarıyıl çalışmalar

Sanat Yapıtları Yarışması, Ihlamur Kasrı Önü Heykel

yaptı.

Birincilik Ödülü.

1971 Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu,

1994 Ankara Mimarlar Odası Birliği, Onur Belgesi.

Öğretim Üyeliği’ne atandı.

1995-98 Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar

1979 Bank-Sen Heykel Yarışması, Mansiyon.

Fakültesi, Heykel Bölüm Başkanlığı.

1979 Yapı Kredi Bankası, Çocuk Oyuncakları

1996 Siemens Heykel Yarışması, Jüri Üyeliği.

Tasarım Yarışması, Jüri Üyeliği.

1998 Rumeli Holding Heykel Yarışması Birincilik

1982 2. İstanbul Açık Hava Sergisi, Heykel Plaket

Ödülü.

Ödülü.

Eserleri, İstanbul Resim Heykel Müzesi’nde ve özel

1983 Sanatta Yeterlik Diploması.

koleksiyonlardadır.

1984 Galeri Edpa’da Polyester, Akrilik ve Metal Sergisi.

6

BULUŞMA

İsimsiz, 90x90 cm, Karışık Teknik, 2004

Erol Eti Lisans Eğitimi – Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar

Plastik Sanatlar Bölüm Başkanlığı

Yüksek Okulu – Resim

2007 – 2013 Yedi Tepe Üniversitesi Güzel

1970 – 76 Resim Bölümü Başkanlığı

Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi

1976 – 79 Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek

2002 – 2013 Halen Marmara Üniversitesinde

Okulu Müdürlüğü

Öğretim Üyesi olarak devam

1984 – 91 Geleneksel Türk El Sanatları Bölümü

etmektedir.

Kuruculuğu ve Başkanlığı

Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler

1991 – 97 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar

Değişik tarihlerde kişisel ve karma sergilere

Fakültesi Dekanlığı

katılım

1995 – 97 Avrupa Konseyi ‘Taşınır Kültür

2.İstanbul Bienaline katılım, 1995

Varlıkları Komisyonu’ toplantılarına Kültür

Değişik tarihlerde Panel ve Sempozyumlara

Bakanlığı Temsilcisi olarak katılım

konuşmacı olarak katılım

1992 – 96 TBMM Başkanlığı Sanat Danışmanlığı

Değişik tarihlerde Resim ve duvar resmi

1996 – 98 TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı

yarışmalarında ödüller

1997 – 99 Temel Sanat Eğitimi Bölüm

Değişik tekniklerde duvar resmi uygulamaları

Kuruculuğu ve Başkanlığı

(yaklaşık 4500 m2 – vitray, yağlı boya, fresk,

2003 -2007 Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar

rölyef, vb.)

Fakültesi

BULUŞMA

7

160 x 220 cm.

Güler Ertan 1962 – 1963 döneminde Devlet Tatbiki Güzel

yapan Ertan yurtdışında ve içinde birçok sergi açmış,

Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Sanatlar Bölümü’nden

sempozyumlara katılmıştır. Haliç Üniversitesi Güzel

mezun oldu. 1964 yılında mezun olduğu kuruma

Sanatlar Fakültesi’nin kuruculuğunu yaparak, Grafik

Asistan olarak atandı. 1977 yılında ‘Çağdaş Fotografi

Tasarım ve Fotoğraf ve Video Bölüm Başkanlığının

Sanatı’ kitabını yazdı. 1990 yılında Polonya Poznan

yanı sıra dekanlık görevlerinde de bulunmuştur.

Akademisi’nin düzenlediği uluslararası sempozyumda

“Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi” nde kendisine özel

Türkiye’den gelen ilk fotoğraf eğitimcisi olarak bildiri

bir bölüm ayrılmıştır. 2009 yılında ‘Dünden Bugüne

verdi. 1991 yılında TRT 2’nin “Fotoğraf” belgeselinde

Fotoğraf’ isimli kitabını yayımlayan Prof. Güler Ertan

“Türkiye’nin fotoğraf dalında ilk kadın profesörü ve

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf

eğitimcisi” ünvanını aldı. 1994 yılında “Fotoğraf

Bölümü ile Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Terimleri Sözlüğü”, 2004 yılında “Açıklamalı Fotoğraf

Fotoğraf Bölümü’nün kuruculuğunu yapmıştır. 2008

Terimleri Sözlüğü”, 2005 yılında ise “1960 Sonrası

- 2012 yılları arasında T.C. İstanbul Arel Üniversitesi

Türk Fotoğrafı” isimli kitapları ve yine aynı yıl “ Türk

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde dekanlık görevinde

Fotoğrafçıları Kü tüphanesi” katoloğu yayınlandı.

bulunmuştur ve halen İstanbul Arel Üniversitesi Güzel

FOTOS’un ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar

Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı bölümünde öğretim

Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nün kurucularından olarak

üyesi olarak görev yapmaktadır.

öğretim üyeliğinin yanı sıra bölüm başkanlığı da

8

BULUŞMA

Balıkçının düşü, 1993, suluboya, 24x32 cm

Mustafa Pilevneli 1940 İstanbul’da doğdu. 1957 Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’na girdi. 1960-61 Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu. Dekoratif Besim Bölümü’nden mezun oldu. Aynı okulda asistanlık görevine başladı. 1963 Federal Almanya (DAD) Sanat Bursunu kazandı. Stuttgart kenti sanatçıları teşvik yarışmasında ikincilik ödülü. 1965 Atatürk Kültür Merkezi, Büyük Ankara Oteli, Tarabya Oteli yarışmalarında resim ve duvar resmi ödüllerini kazandı. Bu yapılarda duvar resimlerini uyguladı. 1969 -2006 yılları arasında yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli karma sergilere katıldı.

BULUŞMA

9

Güngör Güner 1941 İstanbul doğumlu.

1988 “Anadolu’da Yaşamakta Olan İlkel Çömlekçilik“

1958- 62 İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yük-

konulu tez çalışması Ak-Yayınları Kültür Serisi tara-

sek Okulu Seramik Bölümünü bitirdi.

fından basıldı ( ISBN 975-7630-04-0).

1963- 72 MEB.1416 yasanın bursu ile Almanya’da

1958-2010 Altısı yurt dışında olmak üzere on beş ki-

Seramik Sanatı ve Seramik Mühendisliği eğitimi aldı.

şisel seramik sergisi açtı; yurt içi ve dışında çok sa-

Değişik firmalarda staj yaptı. Bazı tasarımları Hutchen

yıda karma sergiye katıldı, bazılarında ödüllendirildi.

Reuter ve Goebel firmalarca seri olarak üretilmek

1989 USA, 1996 Almanya’da konuk öğretim üyesi,

üzere satın alındı.

1990 Japonya ‘da araştırmacı olarak bulundu.

1972-2008 DTGSYO ve daha sonra Marmara Üni-

2008-2013 İTÜ.GSB Lisans programında konuk

versitesi Güzel sanatlar Fakültesi’nde Asistan, Do-

hoca olarak ders vermekte, sanat ve tasarım ça-

çent, Profesör olarak görev yaptı ve yaş haddinden

lışmalarının yanı sıra, makaleler yazmakta ve arada,

emekli oldu.

Anadolu Üniversitelerinde davet üzerine konuk olarak birikimlerini öğrencilerle paylaşmaya çalışmaktadır.

10

BULUŞMA

Ergin İnan 1943 yılında Malatya’da doğan sanatçı, 1964-1968

ber Berlin’de, 1988 yılında Galeri Nev-İstanbul’da,

yıllarında İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yük-

1995’te Yapı Kredi Bankası Kazım Taşkent Sanat

sek Okulu Resim Bölümü’nde öğrenim gördü ve aynı

Galerisi, 2001’de Galeri Artist-İstanbul’da, 2008

bölümde 1968 yılında asistan olarak göreve baş-

yılında ise Galeri Artist - Berlin’de kişisel sergileri-

ladı. Kral Schlamminger ve Helmut Hungerberg’in

ni gerçekleştirdi. Kişisel sergilerinin yanında 1972

öğrencisi oldu. 1969’da Salzburg Yaz Akademisi’nde

yılından beri karma sergilere de katıldı. Sanatçının

Prof. Emilio Vedova ile çalıştı. 1970 yılında Federal

yapıtlarının bulunduğu kalıcı koleksiyonlar arasında,

Almam Hükümetince verilen “Alman Akademik Mü-

Ankara ve İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Müzeleri,

badele Bursu”nu kazanarak 1973’e kadar Münih Gü-

Dahlem Museum-Berlin, Haus der Kunst - Munich,

zel Sanatlar Akademisinde Prof. Rudi Tröger ve Prof.

Kunstverein - Frechen, Modern Art Museum - Cle-

Max Zimmerman ile çalıştı. 1973 yılında öğretim üyesi

veland, Bradford Museum, British Museum - Londra,

olduğu Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakül-

Fredrikstad Modern Art Museum - Belçika müzeleri

tesi Resim Bölümü’ne 1985 yılında profesör olarak

sayılabilir. Sanatçının eserleri Contemporary İstanbul

atandı. 1968 yılından günümüze kadar çok sayıda

2008 kapsamında da Casa Dell’Arte Galeri ortaklı-

kişisel sergi açan sanatçı, 1979 yılında Galeri Novem-

ğında sergilenmiştir.

BULUŞMA

11

Sütun II., yün, dokuma ve örme teknikleri, 1998

Sema Arıgil 1944 İstanbul da doğdu.

KİŞİSEL SANAT ETKİNLİKLERİ

1962 Orta öğrenimini İstanbul Nişantaşı

Yurtiçi Kişisel Sergiler:

KızLisesi’nde tamamladı.

1973 Türk Halk Sanatından derlediği örneklerle

1967-68 Öğretim yılında Devlet Tatbiki Güzel Sa-

düzenlediği sergi, DTGSYO / İstanbul

natlar Yüksek okulu’na girdi.

1980 “Duvar Halısı” konulu Sergi, DTGSYO /

1970-71 Lisans diploması aldı.

İstanbul

1973 yılında DTGSY Okulu Resim Bölümü’ne asi-

1997 “Duvar Halısı” konulu Sergi, Akbank Sanat

stan olarak kabul edildi.

Galerisi / Samsun

1979 “Duvar Halısı” konulu yeterlilik tezini verdi.

Uluslararası Kişisel Sergiler:

1983 MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden Sanatta

1966 Türk Süsleme Sanatı Sergisi, Türkiye Turizm

Yeterlilik diploması aldı.

Ofisi / Londra

1994 MÜGSF Resim Bölümünde Doçentliğe

1999 Dokuma Resim Sergisi, Anadolu Kültür Mer-

yükseltildi.

kezi / Paris

2000 MÜGSF Resim Bölümünde Profesörlüğe

Aldığı Ödüller:

yükseltildi

1975 Sheraton Oteli Sanat Eserleri Yarışması

2004 MÜGSF Resim Bölümünden emekli oldu.

Lobby Bar’ın duvarı için “Goblen” ikincilik Toplantı salonu için “Goblen” mansiyon

12

BULUŞMA

Şekip Oğuz 1944 Burdur doğumlu. 1968 yılında Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Dekoratif Resim Bölümünden mezun oldu. 1972 yılında Ankara’ya yerleşerek kişisel atölyesini açtı. 41 yıllık mesleki geçmişinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, TEK, MKE, Hacettepe ve Gazi Üniversiteleri, Kara, Deniz, Jandarma Kuvvet Komutanlıkları, Atatürk, Esenboğa ve Tunus Enfidha havaalanları, EGO, ATO, CHP, AKP Genel Merkezleri gibi çok sayıda kurum, kuruluş ve kişi için vitray, eritme-cam, cam-seramik, seramik rölyef çalışmaları yaptı. Çok sayıda sergi ve fuara katıldı. Atölye çalışmalarının yanı sıra ODTÜ Mimarlık, Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültelerinde yarı-zamanlı öğretim görevlisi olarak çalıştı.

BULUŞMA

13

Yaşamdan Kesitler, 70 x 100 cm, tuval üzerine yağlıboya, 1993.

Mehmet Özer 1945; Gümüşhane’de doğdu. 1968; I.D.T.G.S.Y. okulu Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1975; I.D.T.G.S.Y. Okulu’na Asistan olarak girdi. 1978; Avusturya Hükümeti’nin bursu ile Salzburg Yaz Akademisi’nde Prof. Werner OTTE ile taş baskı ( Litografi ) çalışmaları yaptı. 1981; “Temel Tasarımda ZITLIK İlkesi” konulu tezini tamamlayarak deneme dersini verdi. 1983; (Doktora karşılığı) Sanatta Yeterlik aldı. 1986; Doçent olarak Öğretim Üyeliği’ne yükseltildi. 1987-97; Temel Sanat Eğitimi Koordinatörlüğü görevini yaptı. 1988-91; Dekan yardımcılığı görevini yaptı. 1989-97; Fakülte Yönetim Kurulu ve Fakülte Kurulu’nda Profesör Temsilcisi olarak görev yaptı. 1991; Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Üyesi oldu. 1993; Profesörlüğe yükseltildi. 2000-07; Temel Eğitim Bölümü Ana Sanat Dalı başkanlığı görevini yaptı. 2007; Temel Eğitim Bölümü Başkanlığı’na atandı. 2009-2012; M.Ü. Rektörlüğü G.S.F. Senato Üyeliği görevi yaptı. Ekim 2012; Emekli oldu. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi olarak eğitim görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde ders vermektedir.

14

BULUŞMA

KİŞİSEL SERGİLER 1971 – İ.D.T.G.S.Y.O. Salonları - İstanbul 1976 – Taksim Sanat Galerisi - İstanbul 1981 – İ.D.T.G.S.Y.O. Salonları - İstanbul 1984 – Sanat Yapım Galerisi - Ankara 1985 – En Galerisi - İstanbul 1986 – Palet Sanat Galerisi - Eskişehir 1989 – Garanti Sanat Galerisi - İstanbul 1992 – Falez Sanat Galerisi - Antalya 1993 – M.Ü.A.E.F. Atatürk Sanat Galerisi - İstanbul 1996 – Turkuaz Sanat Galerisi - Ankara ÖDÜLLER 1984 Günümüz Sanatçıları 5. İstanbul Sergisi “Desen Dalı Ödülü” 1984 18. DYO Deniz konulu Resim Sergisi “Resim Ödülü” 1986 Türkiye Jokey Kulübü “At, At Yarışı, At Yetiştiriciliği” konulu resim yarışmasında “Birincilik Ödülü” 1986 Viking 4. Özgün Baskı Resim Sergisi “Özgün Baskı Resim Ödülü” 1987 Uluslararası Olimpiyat Komitesi “Spor-Sanat” konulu Resim Sergisi “Resim Ödülü” YURTDIŞI GRUP SERGİLER 1978 İnternasyonal Sarlzburg Yaz Akademisi Sergisi Salzburg / Avusturya 1984 “Türk Resminden Bir Kesit” Sergisi - Cezayir

Nazan Erkmen 1945 yılında Balıkesir’de doğdu. Orta ve Lise eğitimini

çok makale ve konferansı bulunmaktadır. Eserleri Ja-

Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinde 1965 yılında tamam-

ponya Hiroko Mori ve Stasys Müzesi Alanya Belediye

ladı. 1982’de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu

Reisliği Adana Müzesi Mersin Üniversitesi ve çeşitli özel

(Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Gra-

koleksiyonlarında bulunmaktadır. Yurtiçi ve yurtdışında

fik Bölümü’nden mezun oldu. 1991’de Yüksek Lisans,

kitap resimleme ödülleri de alan Erkmen, açtığı kişisel

1994’da Sanatta yeterlilik eğitimini tamamladı. 1994’de

sergilerle Türkiye’yi başarıyla temsil etti. 2008 yılında

Yard. Doç, 1996’da Doçent, 2001’de Profesör ünvanı

Türkiye’den illüstratör olarak ve sanatçılar arasında aday

aldı. 1998-2006 yılları arasında dekan yardımcısı olarak

olarak seçilmek bile en büyük ödül sayılan Hans Christi-

çalıştı. 2006’da Dekan olarak atandı. 2009’da ikinci

an Andersen’e Türkiye’den illüstratör olarak aday olarak

defa seçimle dekanlık görevine atandı. 26 ulusal, 24

gösterildi. Frankfurt Kitap Fuarında verdiği konferansda

uluslararası sergiye katıldı. 14 ulusal, 4 uluslararası ödül

Türk İllüstrasyon Sanatını tarihsel belgelerle yabancılara

sahibidir. 13 kişisel sergi açtı. Çocuklar ve büyükler için

tanıttı. Afiş ve dünya masalları resimleme dalı yarış-

100 üstünde kitap resimledi. Bunun yanısıra sayısız

malarında uluslararası ve ulusal alanda pek çok ödül

kitap kapağı, afiş, şiir ve öykü resimlemeleri aktüel ve

kazandı. Ülkemizde olduğu kadar yurtdışındaki başarıları

kültürel dergilerde illüstrasyonları yayımlandı. 1998 ve

ile tanınan sanatçı Doğu Avrupa İllüstrasyon Biennali›nde

2000’de Japonya ve Bratislava «Selected Worlds Illust-

aldığı ödül ile «Seçilmiş Dünya İllüstratörleri» arasında

rators Biennali» (Seçilmiş Dünya İllüstratörleri Biennali)›ne

yer aldı. 2009 yılında Polonya Resim Biennali ve 2010

seçildi. Posta Genel Müdürlüğü tarafından basılmış 3

yılında Çek Cumhuriyeti, Pilsen IV. Resim biennali ve

set uluslararası intercept pulları(masallar) ve iki adet

2010 yılında Üsküp Uluslararası Afiş Yarışmasında jüri

Atatürk ve Çocuk pulu basıldı. Yayımlanmış olan pek

üyesi olarak görev yaptı. BULUŞMA

15

Cevat Demir

İsimsiz, 100x100cm, karışık teknik, 2010.

1946 yılında Elazığ’da doğdu.İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da tamamlandı.Lisans eğitimini,1968 yılında başladığı İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda tamamlandı ve 1972’de buradan mezun oldu.1975 yılına dek serbest sanat çalışmaları yaptı;aynı yıl İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek okulu’nda asistan olarak göreve başladı. Daha sonra Marmara Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi adı altında varlığını sürdüren bu kurumda öğretim üyesi olarak görevini sürdürdü.1983’de sanatta yeterlilik çalışmasını tamamladı,1978’de doçent,1994’de profesör oldu.Yurtiçi ve yurtdışında duvar resmi çalışmaları ve kişisel sergiler gerçekleştirdi, karma sanat etkinliklerine katıldı,ödüller aldı,çeşitli koleksiyonlarda ve müzelerde yapıtları yer aldı. Halen Marmara Üniversitesi G.S.F ve Kemerburgaz üniversitesi G.S.F.’nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

16

BULUŞMA

Hüsamettin Koçan 1946 Bayburt’ta doğdu.

1990-95 “UNESCO A.I.A.P. Türkiye Ulusal Komitesi”

1970 Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Resim

Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Yönetim Kurulu

Bölümü’nden mezuniyet

Başkanı

1975 Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu,

1990 İngiltere’de araştırma için bulundu.

Asistanlık

1991 II. Asya- Avrupa Bienali Türkiye Komiseri

1978 Avusturya Hükümeti Bursu, Salzburg Internationale

1991 I. İstanbul Sanat Fuarı Kurucusu

Sommer Akademie für Bildende Kunst

1993 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,

1978 Salzburg Şehir Onur Ödülü, Avusturya

Profesör

1980 “Türk Halk Resimleri’’ konulu araştırmasını tamamladı.

1997-2005 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

1981 Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Öğretim

Dekanı

Görevlisi

2000 Avustralya Wollongong Üniversitesi davetli Öğretim

1983 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,

Üyesi.

Sanatta Yeterlilik.

2000 Baksı Halk Sanatları Araştırma Uygulama Merkezi

1984 “Uluslararası İnsan-Sanat-Çevre Sempozyumu”

Müze Projesi hazırladı.

Düzenleme Kurulu Başkanı M.Ü.Güzel Sanatlar Fakültesi,

2002 British Council katkılarıyla İngiltere’de Yaratıcılık

İstanbul

Eğitim Araştırmaları

1986 Asya Sanat Bienali Resim Büyük Ödülü , Dakka

2002-2005 Almanya, Avusturya, İspanya, Portekiz, İtalya,

1986 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi,

Polonya, Japonya, Kore ve Belçika’da araştırmalar

Doçent

2003 Fransız Hükümeti daveti ile Yaratıcılık Eğitimi

1989 “UNESCO A.I.A.P. Türkiye Ulusal Komitesi” (UPSD)

Araştırması

Kurucu Kurul Üyesi

2009 Okan Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi Dekanı

BULUŞMA

17

Mordaki Atlılar, 70 x 50 cm, yağlıboya, 2007

Fevzi Karakoç 1947 Çankırı’da doğdu. 1968-72 Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 1979 Uluslararası Salzburg Yaz Akademisi 1983 Özgün baskı resim dalında sanatta yeterlilik 1986 Doçent oldu. 1993 Profesör oldu. 2002 Ocak ayına kadar Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalıştı. 2002 Şubat ayından itibaren Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde çalışmaktadır. Ödüller 1979 Salzburg Şehri Onur Ödülü 1981 Devlet Resim Heykel Sergisi Ödülü 1983 Devlet Resim Heykel Sergisi Ödülü 1983 Viking Kağıt, Baskıresim Ödülü

18

BULUŞMA

Yeryüzü Düşleri II, 34 x 47 cm, kağıt üzeri akrilik, 2008

Kadri Özayten İnsan ve savaş temaları çerçevesinde geliştirdiği,

” (Atomkraft) projesinin yanı sıra 1980 Helsinki,1981

simgelere dayalı resimleriyle tanınır. 1968-73 arasında

Kore,1981-83 Yugoslavya,1982 Norveç, 1990 Şili ve

İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu

İtalya Bari uluslararası baskı resim bienaline katılmıştır.

(MÜ Güzel Sanatlar Fakültesi). Resim Bölümünde

İstanbul, Ankara, Eskişehir, Hamburg ve Frankfurt’ta

öğrenim gören Özayten, aynı kurumda 1975’de

Kişisel sergiler açarak çalışmalarını sergileyen

asistan, 1982’de ise öğretim üyesi olmuş; 1977’de

sanatçının ana motifleri; insan gövdeleri, madalyalar

Avusturya bursuyla Salzburg Yaz Akademisi Baskı

ve özgürlük kadar yok oluşu da simgeleyen kelebekler

Resim Atölyesi’ne devam etmiştir.

olmuştur.Bu ana motifler, askerlikteki kamuflaj doku-

Sanatçının çalışmalarının her döneminde, tuval resmi

sunun gizleyiciliği ile örtülü olarak yalnızca simgesel

ve baskı resim birbirine paralel bir çizgi izlemiştir.

anlamlarıyla verilmiştir.

Başlangıçta ağırlıklı olarak baskı resim teknikleriyle

Sanatçı 1975’de T.İş Bankası Duvar Resimleri Yarış-

ilgilenmiş, çizgisel bir dokunun tüm yüzeyi kapladığı,

ması ödülü, 1978 Devlet Resim ve Heykel Sergisi’nde

simgesel öğeler içeren, Fantastik Gerçekçi olarak

Başarı Ödülü, 1984 Günümüz Sanatçıları İstanbul

yorumlanabilecek resimler yapmıştır.

Sergisi’nde resim dalında Birincilik Ödülü ve 1987

Özayten 1978’de Almanya kentlerinde dolaştırılan,

İstanbul Sanat Bayramı Yeni Eğilimler Sergisi’nde

dönemin “ protest ” nitelikli sergilerinden “ Atom Gücü

Başarı Ödülü’nü almıştır.

BULUŞMA

19

Bölünmüş Adalet 42x29,7 cm (Çerçeveli hali: 54x42 cm) (Baskı Adedi: 1/20) Dijital / 2012

Muhittin Köroğlu 1948 yılında doğdu. Devlet Tatbiki Güzel

ve “Şimdi Sevme Zamanı” sloganlarını

Sanatlar Yüksekokulu Dekoratif Resim

içeren çalışmalarından oluşan sergileri

B ö l ü m ü ’n d e n 1974’ te m e z u n o l d u.

yurtiçinde birçok şehirde ve yurtdışında

Çalışmalarına fotoğraf, resim ve karikatür

I t a l ya, I s p a nya, K ıb r ı s, B u l g a r i st a n,

a l a n l a r ın da d eva m et ti. P rofe syo n e l

Makedonya gibi ülkelerde sergilemiştir.

anlamda karikatür çalışmalarına 1989

Sanatçı, çalışmalarını Cartoon Yayıncılık’ta

yılından itibaren yoğunlaştı. Karikatürcüler

kartpostal, poster ve kitap şeklinde hedef

Derneği’nde uzun yıllar yöneticilik yaptı.

topluluklara ulaştırmaktadır. “Şimdi Çevre

1991 yılında Cartoon Yayıncılık’ı kurduktan

Zamanı” adı altında karikatürleri Kültür

sonra Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle

Bakanlığı tarafından kitap olarak basılmıştır.

Mücadele Konvansiyonu, Tema Vak fı,

“Şimdi Sevme Zamanı” başlığında bir kitabı

Yeşil Adımlar Çevre Eğitim Derneği’ne

ve üç adet kart-kitabı vardır. Sergilerinin

çalışmalarıyla destek oldu. Yayıncılığın

dışında çeşitli okul ve üniversitelerde

yönetim çalışmalarına eşi Birsen Köroğlu ile

konferanslar vermektedir.

devam etmektedir. “Şimdi Çevre Zamanı”

20

BULUŞMA

90 x 70 cm., tuval üzerine yağlıboya, 2013.

Muzaffer Tiryaki 1948 Yılında Elazığ’da doğdu. 1974 yılında ‘Devlet

1996 Temizocak Sanat Galerisi – İzmir

Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu(Marmara

1996 AÇS Sanat Galerisi – Adana

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Dekoratif

1997 Vakko Sanat Galerisi – Ankara

Resim Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl TRT

1997 Görsel Sanat Galerisi – Mersin

(Türkiye Radyo Televizyon) Kurumuna girdi ve

2001 Artı Sanat Galerisi – Ankara

dekoratör olarak çalışmaya başladı.2004 yılında

2002 İMKB Sanat Galerisi – Ankara

emekli oldu.

2003 Galeri Akdeniz – Ankara

Sanat yaşamını halen Ankara’da sürdürmektedir.

2004 Leonardo Sanat Galerisi – İstanbul

Sanatçının yurtiçi ve yurtdışında özel

2005 İstanbul Art Uluslararası Sanat Buluşması

koleksiyonlarda yapıtları bulunmaktadır.

2007 Gözde Sanat Galerisi – Ankara 2008 Batı Birlik Sanat Galerisi – Ankara

KİŞİSEL SERGİLER

2010 Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi

1992 Galeri Zon – Ankara

Sanat Galerisi – İzmir

1993 Leonardo Sanat Galerisi – İzmir 1994 Emlak Bankası Sanat Galerisi – Ankara 1995 Essen / Cafe im Kulturforum – Almanya 1995 Hattingen/ St. Elizabeth Krankenhaus – Almanya BULUŞMA

21

Deniz Kızı, 13,5 x 18 x10 cm, Bronz

Hale Ürkmezgil 1973`de (D.T.G.S.Y.O) Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik – Serbest İllüstrasyon Bölümü`nden mezun oldu. 1973 – 1990 yılları arasında reklam sektöründe Art Direktör ve Kreativ Direktör olarak çalıştı. 1989 yılında heykel çalışmalarına seramik ile başladı. Çalışmalarını figüratif tarzda mermer yontu, bronz döküm ve pastel-desen çalışmaları ile sürdürmektedir. Ödüller 2002 Umut Vakfı Yarışması, Seçici Kurul Teşvik Ödülü

22

BULUŞMA

İsimsiz, 30 x 50 cm, 2012

Kemal Gürbüz 17.06.1949, Elazığ

SEÇİLMİŞ KARMA SERGİLER

1974 D ev l et Ta t b i k i G ü ze l S a n a t l a r Yü k s e k

2001 - 2012 yılları arasında yurtiçinde ve dışında

Okulu’ndan mezun oldu.

birçok karma sergiye katılmıştır.

1978 Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu’nda asistan oldu.

ÖDÜLLER

1983 Sanatta Yeterlik tamamladı.

1973 Yarımca Kiraz Festivali Resim Yarışması

1985 Öğretim Görevliliği’ne atandı.

1974 Şeref Akdik Ödülü

1994 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

1997 Marshall Resim Yarışması , İkincilik Ödülü

Resim Bölümü’nde Yardımcı Doçent oldu.

1998 III. Deniz Konulu Resim Yarışması Başarı Ödülü 2001 62. Devlet Resim Sergisi Başarı Ödülü

KİŞİSEL SERGİ

2003 64. Devlet Resim Sergisi Başarı Ödülü

2011 Galeri A, İzmir 2010 Kişisel Sergi, Almanya Essen

KOLEKSİYONLAR

2009 Erenus Sanat Galerisi, Ankara

Ankara Resim Heykel Müzesi

1997 Falez Sanat Galerisi, Antalya

Ulusal Taıwan Müzesi

BULUŞMA

23

65 X 55 cm, tuval üzerine yağlıboya

Şener Demirkol 1949 - Eskişehir’in Hamidiye Köyünde doğdu. Yunusemre

Karikatürleri dalında ödül aldı.

Öğretmen Okulu’ndan mezun oldu. Kısa bir süre İstanbul

1984 – Evrim Sanat Galerisi’nde kişisel sergi ESKİŞEHİR.

Resim Seminerinde değerli hocası SELAHATTİN TARAN’ın

1987 - Selvin Sanat Galerisi’nde kişisel sergi ANKARA.

öğrencisi oldu.

Çalıştığı dairesinde Animasyon (Çizgi Film) şubesini kurdu.

1974 - İstanbul Tatbiki Güzel Sanatlar (Marmara

Eğitici animasyon filmleri hazırladı.

Üniversitesi Güzel sanatlar Fakültesi) Dekoratif Resim

1990 - İzmir Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği “İnsan

Bölümünden mezun oldu. Yarımca Belediyesi tarafından

Hakları” kısa film yarışması çizgi film dalında ödül aldı.

düzenlenen Sanat Şenliği’nde ödül aldı. Serbest Dekoratör

1991 -

olarak çalıştı. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Niğde

Belediyesi’nin düzenlediği yarışmada çizgi film dalında

illerinde duvar resmi uygulamaları yaptı. İlk kişisel sergisini

ödül aldı.

İstanbul Şehir Galerisi’nde açtı.

1997 - Sevgi Sanat Galerisinde kişisel sergi ANKARA.

1978 - Film Radyo Televizyonla Eğitim Merkezi’ne

2003 - Sevgi Sanat Galerisinde kişisel sergi ANKARA.

(Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü) Video grafiker ve

2006 - Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünden emekli

Dekoratör olarak göreve başladı. Televizyon dekorları

oldu. Kendi atölyesinde resim çalışmalarına devam ediyor.

hazırladı.

2007 - BATIBİRLİK Sanat Galerisi Ümitköy / ANKARA

1979 - İstanbul 3.Balkan Film Festivali “JENERİK” dalında

2008 – Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Taşbaşı/ Eskişehir

büyük ödül.

2011- Polart Sanat Galerisi Yıldız/Çankaya/ANKARA

1983 - D.G.S. Galerisinde kişisel sergi ANKARA, Spor

24

BULUŞMA

Ankara İnsan Hakları Vakfı ve Çankaya

Karda İzler, 52,5 X 83 cm, kimyasal gümüş baskı (Fotoğraf Baskısı), Mart 2011.

Barbaros Gürsel 1950 yılında Kastamonu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Adapazarı’ nda yaptı. 1969-73 yılları arasında İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu Grafik Bölümü Fotoğraf seçmeli okudu. Kısa film ve Tanıtım Fotoğrafçılığı yaptı. Grafik ve Fotoğraf dalında ödüller aldı, sergiler açtı, saydam gösterileri yaptı. Adapazarı Grup-2 ve Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü kurucularındandır. Babası Hüsnü Gürsel 13 yaşında fotoğrafla tanıştırdı. 50 yıldır fotoğrafla iç içe yaşamaktadır. Hala M.Ü.G.S.Fakültesi Fotoğraf bölüm başkanı olarak görev yapmaktadır.

BULUŞMA

25

İsimsiz, 50x50 cm, tuval üzerine akrilik, 2013.

Reha Yalnızcık

26

BULUŞMA

1950 yılında İstanbul’da doğan Reha Yalnızcık

gerçekleştirdi. Günümüze kadar 66 kişisel sergi açtı,

1975’de Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu

100’ün üzerinde karma sergiye katıldı. Ayrıca kendi

Grafik Sanatlar Bölümünden (Günümüzde Marmara

gibi ressam olan kızı Perincan Yalnızcık ile ortak 10

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) mezun oldu.

sergiye imza attılar. 1988-89 yıllarında çocuklara te-

Orta öğrenimi sırasında tanıştığı Grafik Sanatların

levizyondan resim dersleri verdi.

birçok dalında ürünler verdi, ödüller aldı (kitap kapağı,

Pek çok soruna göndermeler içeren resimleriyle olu-

afiş ve illüstrasyon çalışmaları ile). Basın yayın kuru-

şan sergilerinin dışında, çok önem verdiği düşünme

luşlarının gazete ve dergi tasarımlarından logolarına

eğilimine dikkat çekme adına 1992 yılının Ocak ayında

kadar farklı alanlarında da çalıştı. Her zaman en büyük

2 adet düşünce kitabı yayınladı. Yurtiçi ve Yurtdışında

arzusu yalnızca resim yaparak yaşamaktı. Önceleri

çok çeşitli yayınlarda yer aldı. Kartpostal, kupa ve

resim ve grafik sanatları birlikte sürdürdü. İlk kişisel

telefon rehberi gibi Unicef ürünleri için eserleri seçildi,

sergisi ‘’Doğa ile Haşır Neşir’’i(1980 İstanbul Taksim

yayınlandı. 1992 yılında sanatçıya Çocuk Vakfı tarafın-

Sanat Galerisi), ‘’Barış’a’’(1981 İstanbul Taksim Sanat

dan ‘’Son Kırk Yılın Çocuk Resimlerine Katkı Ödülü’’,

Galerisi), ’’Benim İstanbulum’’(1984 İstanbul Taksim

Inepo’nun ilk kez dağıttığı ‘’Çevre Sanat Ödülleri’’nden;

Sanat Galerisi), ilkokul öğrencileriyle birlikte, ortaklaşa

‘’Resim Dalı’’ ödülü verildi.(2001) 2013 yılında ise

yaptığı çalışmalar ile ’’Her gün 23 Nisan’’(1985 İstan-

Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı’nın, Plastik

bul Taksim Sanat Galerisi), sergilerini bu dönemde

Sanatlar ödülüne layık görüldü.

90 x 70 cm, tuval üzerine yağlıboya, 2013.

Behçet Malikler (1951, Manastır) Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulu (şimdiki adıyla Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) Dekoratif Resim Bölümü’nü 1974 yılında bitirdi. İlki 1973 yılında Beyoğlu Şehir Galerisi’nde olmak üzere, İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya’da 12 kişisel sergi açtı. 1980 yılından itibaren İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde Dekoratör olarak görev yapan sanatçı, 2000 – 2012 yılları arasında aynı kurumda Sanat Teknik Müdürü olarak görev yaptı. Giselle, Carmen, Orfeo, Hoffman’ın Masalları, İstanbul, Anadolu Formları, Hüsn-ü Aşk’a dair, ŞehirOrman, Metroda eserlerinin sahne tasarımını gerçekleştiren sanatçı Anadolu Ateşi, Troya ve Walt Disney Çocuk Müzikali’nin de dekor tasarım ve uygulamasını gerçekleştirmiştir. Figüratif dışavurumcu bir anlayışı benimseyen sanatçı halen İstanbul’da ki atölyesinde çalışmalarını sürdürmektedir. BULUŞMA

27

Dokumacının Güncesi, 40 x 70 x 25 cm (40cm x 250 cm’i kat düzenleme), az bükümlü ipek ipliği ve şeffaf poliamit iplik, 2009

Günay (Aykaç) Atalayer 1951’ de Karamanlı/ Burdur’da doğdu.1973’de

Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1973 ve 1977

DTGSYO’dan mezun oldu.1973-75’de Osman

Hatıra Eşya Proje Yarışmasında, iki kez ikincilik,

Kermen ve Ortakları A.Ş.’de tekstil tasarımcı

1976 Yapı Kredi Desen Yarışmasında 3.lük, 1988

olarak çalıştı.1975’de Tekstil Sanatları bölümünde

Vakko Desen Yarışmasında birincilik ve 1995

asistan oldu.78-81’de “Buldan Dokumaları” adlı

TUR-ART TEKSTİL büyük ödülü başta olmak

tez çalışmasını tamamladı.1983’de sanatta yeterlik

üzere, 5 ödülü birçok etkinlikte katılım ve başarı

aldı.1986 Yard.Doç,1996 Doç.,2001’de Profesör

belgesi bulunmaktadır.

oldu. Halen M.Ü. GSF. Tekstil Sanatları Bölümü öğretim 5 kişisel,9 gurup sergisi açtı. Kore, Holanda, Japonya, Bulgaristan, İspanya’da ortak sergilerde yer aldı. Türkiye’de birçok karma sergiye katıldı. Özel sanat çalışmalarını;

Çözgü İkat-Taraklı/

Makaslı- üzerine geliştirdiği- MUMLAMA BATİKİKAT sentezinden oluşan- karma bir teknikle gerçekleştirmektedir.

28

BULUŞMA

üyesidir.

Gölgenin izinde, tuval üzerine yağlıboya, 90x120 cm, 2011

Mahmut Celayir 1951 Bingöl’de doğdu. 1976 yılında İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Grafik Bölümü’nü bitirdi. Eskişehir TV Enstitüsü, İstanbul Devlet Tiyatroları‘nda Sahne Tasarımı yaptı. 1986‘da Almanya Stuttgart‘a yerleşti. Yaşamını ve sanatını 30 yıla yakın bir süredir Almanya‘da sürdüren sanatçı, özgün çalışmalarıyla Almanya‘nın önemli müze ve özel koleksiyonlarında yer aldı. Doğduğu, yaşadığı Anadolu doğasının doğal yapısını yorumlayan puantilist eğilimle oluşturduğu resimleri ile tanındı, bir anlamda doğa soyutlamaları gerçekleştirdi. 1977 - 2013 yılları arasında yurtiçinde ve dışında birçok kişisel ve karma sergiye katılmıştır.

BULUŞMA

29

Ayazma, 100 x 100 cm, tuvale akrilik, 2007.

Habip Aydoğdu

30

BULUŞMA

İstanbul Öğretmen Okulu Resim Semineri ve T.G.S.Y.

gi gerçekleştiren Aydoğdu, 4. Yunus Emre Resim

Okulu’nda sanat eğitimini tamamladı. 1976’daki ilk

Yarışması’nda (1987) Başarı Ödülü, Uluslararası Ban-

sergisinden bu yana yaşamla resim arasındaki gizli

dırma Kuş Cenneti Kültür ve Sanat Festivali Resim

bağı koparmadan resim dilini sürekli zenginleştirdi.

Yarışması’nda (1987) Başarı Ödülü, 48. Devlet Resim

Sanatçının yaşadığı döneme tanıklık eden resimleri

ve Heykel Sergisi’nde (1987) Resim Ödülü, 21. DYO

1980’li yılların ortalarında; “Sokaklar Çığlık Çığlığa”

Resim Yarışması’nda (1987) Resim Ödülü, 8. Asya

adıyla İstanbul, İzmir ve Ankara Vakko Sanat

Sanat Bienali’nde (1997) Onur Ödülü, Artforum An-

Galerisi’nde sergilendi. Onun bir sanatçı olarak kişi-

kara 5. Sanat Fuarı’nda (2009) Sanatçı Onur Ödülü

sel öyküsü aslında kendi kuşağının da öyküsüdür.

almıştır.

70’lerdeki gerçekçi yaklaşımı, 80’li yıllara doğru

Ankara Resim ve Heykel Müzesi, İzmir Selçuk Yaşar

yerini simgesel anlatımlara bıraktı. Öyküsel olandan

Resim Müzesi, İzmir Resim Heykel Müzesi, Merkez

daha da uzaklaşarak zengin çağrışımlarla yüklü dı-

Bankası Sanat Koleksiyonu, İş Bankası Sanat Ko-

şavurumcu soyut bir anlatımla çalışan sanatçı, 90’lı

leksiyonu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çağdaş

yıllarla beraber tuval resminin ötesinde farklı araç ve

Sanatlar Müzesi, Hacettepe Sanat Müzesi, Gazi

gereçleri de anlatım malzemesi olarak kullanmaya

Üniversitesi Sanat Müzesi ve Proje 4L-Elgiz Güncel

başladı.

Sanat Müzesi, Almanya’da Goslar Müzesi’nde sa-

Yurt içinde ve yurt dışında 70’i aşkın kişisel ser-

natçının yapıtları bulunmaktadır.

Maskeli Rüküş, çap.75 cm.

İzzettin Baki 1952; Trabzon(Sürmene) de doğdu.

2008; U.P.S.Derneğine üye oldu.

1976; Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar

1976-2013 yılları arasında çeşitli

Yüksek Okulu (M.Ü.G.S.F) Dekoratif Resim

üniversitelerde ve galerilerde 20 ye yakın

bölümünden mezun oldu.

sanatsal cam sergisi açtı.

1976; Vitray, Duvar resmi ve Sanatsal cam

1976-2013; Türkiye’de 24 ilde yaklaşık

Atölyesini kurdu.

8500m 2 Vitray, Sanatsal cam ve Farklı

1984; İlk yurtdışı vitray uygulamasını Riyad

tekniklerde duvar resmi uyguladı.

(Suudi Arabistan) da gerçekleştirdi.

1976-2013; Yurt dışında 12 Ülkede

1998; Mimar Sinan Üniversitesi – Şişecam

yaklaşık 1000m2 (A.B.D, İngiltere, Rusya,

işbirliği ile açılan cam deseni yarışmasında

Kazakistan, Azarbeycan, Gürcistan,

birincilik ödülü aldı.

Bulgaristan, Almanya, Hollanda, Suudi

2007; Eskişehir Cam Müzesi Kurucuları

Arabistan, Özbekistan ve Arnavutluk) Vitray

arasında yer aldı.

ve sanatsal cam uygulaması gerçekleştirdi.

BULUŞMA

31

Parçacıktan Bütüne, 70x100 cm, tuval üzerine akrilik.

Necmiye Gönenli 1953 yılında dünyaya geldi. 1978 de Tatbiki Güzel

1982 Ankara Turkuvaz Sanat Galerisi Kişisel Sergi (

Sanatlar Yüksek Okulu (Marmara Üniversitesi Güzel

Zeff Clement özel Ödülü)

Sanatlar Fakültesi) Resim bölümünden mezun oldu.

1983 Taksim Sanat Galerisi Kişisel Sergi

Kişisel ve Karma sergiler:

1983 Doğayı Koruma Derneği karma sergileri

1974 Türk Kültür Vakfı 1. Genç Amatörler Sergisi-

1984 Enka Vakfı Sergisi

Başarı Ödülü

1984 Taksim Sanat Galerisi Kişisel Sergi

1975 Türk Kültür Vakfı 2. Genç Amatörler Sergisi

1986 Marmaris Festivali Kişisel Sergi

1975 Atatürk Kültür Merkezi –Türkiye Çocukları sergisi

1987 İstanbul Ürün Sanat Galerisi sergisi

1978 Görsel Sanatçılar Derneği –Geleneksel 1 Mayıs

1995 Eylül Sanat Galerisi Karma sergi

sergisi

2004 Asmalı Mescit Karma Sergi

1979 Görsel Sanatçılar Derneği-Geleneksel 1 Mayıs

2007 Lebriz com Atölye Sergisi

sergisi - Altın kiraz Ödülü

2009 Lebriz com Atölye Sergisi

1979 40. Devlet Resim Heykel sergisi

2010 Lebriz com Atölye Sergisi

1980 Görsel Sanatçılar Derneği Geleneksel 1 Mayıs

2011 Lebriz com Atölye Sergisi

sergisi -Mimarlar Odası özel Ödülü

2012 Lebriz com Atölye sergisi

1981 1. Günümüz İstanbul Sanatçıları Açık Hava

2013 Lebriz com Atölye Sergisi

Sergisi(Devlet Resim Heykel Müzesi)

32

BULUŞMA

44 x 44 x 62cm, sıcak cam+füzyon.

Ekrem Özen 1954’te Eskişehir, Yıldızören’de doğdu. 1979 Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu Dekoratif Resim Bölümü’nden mezun oldu. Yurtiçinde ve yurtdışında kişisel sergiler açtı, pek çok karma sergiye katıldı, resmi ve sivil mimarilerde, farklı tekniklerle sayısız duvar resmi ve cam resmi uygulamaları yaptı. İstanbul Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nde Cam - Seramik Bölümü’nde Cam Dersleri, Doğuş Üniversitesin’de duvar resmi teknikleri dersi verdi. Halen Yeditepe Üniversitesi’nde Duvar Resmi Teknikleri Dersi vermekte ve çalışmalarına Ortaköy’deki atölyesinde devam etmektedir.

BULUŞMA

33

50x70 cm, tuval üzerine akrilik

Gürbüz Doğan Ekşioğlu 1954 Ordu / Mesudiye doğmuşum.

Dünyanın en önemli dergilerinden The New Yorker

1973 yılında Ordu Lisesi’nden mezun oldum, 2 yıl

dergisinde (1925 yılından beri kesintisiz yayınlanmakta

Devlet Mühendislik, Mimarlık Akademisi’ne bağlı Vatan

ve haftalık tirajı 1.000.000’nun üzerinde) 6 kez kapak

İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde okudum.

yaptım. Forbes, Atlantic Mountly ve birçok dergide

1975 Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Oku-

ve New York Times gazetesinin OP-ED (en önemli

lu (Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi)

sayfası) ve Book Review ekinde çok defa illüstrasyon-

Grafik Tasarım Bölümü’ne girdim ve 1979 yılında

larım yayınlandı. Unicef çalışmalarımdan iki tanesini

mezun oldum.

kartpostal olarak yayınladı ve tüm dünyada satışa

1980 yılında mezun olduğum kuruma Temel Sanat

sundu. Dünya Basın Konseyi’nin logosunu yaptım.

Eğitimi dersi asistanı olarak girdim.

27 adet uluslararası, 44 adet ulusal olmak üzere 71

1996 yılında Yeditepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar

adet ödül aldım. 1988 Yunus Nadi Karikatür Ödülü

Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü’ne Yard. Doç. kad-

ve 1997 Sedat Simavi Plastik Sanatlar Ödülü aldım.

rosuyla girdim ve çalışmaya devam ediyorum.

Çok sayıda uluslararası ve ulusal yarışmalardajüri

Çalışmalarım Türkiye dışında Amerika, Almanya, Belçi-

üyeliği yaptım.

ka, Bulgaristan, Çin, İtalya, İran, İsviçre, Japonya, Ma-

Biri Amerika/New York olmak üzere 12 adet kişisel

caristan, Kanada, Kosova, Pakistan, Yunanistan’da

sergi açtım, çok sayıda karma sergiye katıldım.

yayınlandı.

34

BULUŞMA

160 x 220 cm.

Hamdi Ünal 1954-D Akdağmadeni- Yozgat- Türkiye

1996 “Kültür Erben”, Frankhental-Mannheim, Almanya

1966-1969 Pazarören Öğretmen Okulu- Kayseri

2003 Messe Berlin Sergisi –Berlin -Almanya

1969-1972 İstanbul Öğretmen Okulu-Resim Semineri

2005 Uluslararası 5. Halı Sempozyumu – Vilnius

1972-1976 DTGSYO.-Tekstil Bölümü Beşiktaş-

Sanat Akademisi, Litvanya

İstanbul

2010 Messe Berlin Sergisi- Berlin -Almanya

1976-1980 Sümerbank Hereke Müessesesi 1982 Araştırma Görevlisi-Marmara Üniversitesi GSF

1992 “Halı 92”, Heykel-Atölye Galeri, Ortaköy-İstanbul

1986 Sanatta yeterlik Doktora

1992 Halıya Çağdaş Yaklaşım- Tüpraş- Aliağa- İzmir

1991 Yardımcı Doçent Marmara Üniv. GSF.

1996 “Sentez 96”, Heykel-Atölye Galeri Ortaköy,

1996 Doçent Marmara Üniv. GSF.

İstanbul

2001-2005 Profesör Marmara Üniv. GSF.

1996 Modeko 96 İzmir

Dekan Yard. Marmara Üniv. GSF.

1996 Halı Sergisi. Çetin Emeç Sanat Galerisi- İzmir

2006 Kurucu Dekan.Okan Üniversitesi-GSF-İstanbul 2009 Bölüm Bşk. Okan Üniversitesi GSF Moda

2003 İş Bankası Sanat Galerisi - Trabzon

Tasarımı Bölümü.

2010 Yaklaşımlar. Devlet G. Sanatlar Galerisi -Trabzon

2012 Dekan İstanbul Arel Üniversitesi GSF 1985 İnsan, Sanat, Çevre Sempozyumu Destek KİŞİSEL SERGİLER

Reasürans, Maçka-İstanbul

1991 “Duvar Halıları” Kreissparkasse-Böblingen-

1990 Tekstil Sempozyumu Bursa Ticaret odası

Stuttgart

1994 Öğretim Üyeleri Karma Sergisi, Kadıköy Kültür

1994 “Halı 95/2”, Balkan Tourism Exchange, Üsküp,

Merkezi, İstanbul

Makedonya

1995 Marmara Üniversitesi GSF Öğretim Üyeleri

1995 Turizm Fuarı Sergisi, Berlin

Sergisi, Beşiktaş, İstanbul.

BULUŞMA

35

İsimsiz, 90 x 120cm, tuval üzerine yağlıboya,2010

Nejdet Vergili

36

BULUŞMA

1954 yılında Bafra’da doğdu.1980 de Marmara

2007 - Galleria FYR Arte Contemporanea-

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ( TGSO-

Floransa-İTALYA

Beşiktaş) Resim Bölümü’nü birincilikle bitirdi.

2008 - Galleria FYR Arte Contemporanea-

Bağımsız sanatçı olarak İstanbul’da yaşıyor. Birçok

Floransa-İTALYA

kişisel ve grup sergileri oldu. Bunlardan bazıları;

2009 - Artisan Sanat Galerisi - İstanbul

1979 - DYO Sergileri İzmir-İstanbul

2009 - Galleria S. Eufemia - Venedik - İTALYA

1987 - Akbank Sanat Galerisi Nişantaşı-İstanbul

2010 - Galleria FYR Arte Contemporanea-

1996 - Artisan Sanat Galerisi-İstanbul

Floransa-İTALYA

1998 - Artisan Sanat Galerisi-İstanbul

2010 - Fiera di Carrara Galleria Tartaglia Arte

1999 - Artisan Sanat Galerisi-İstanbul

Roma -İTALYA 2010 - Galleria S. Eufemia -

2000 - Galeri Selvin-Ankara

Venedik - İTALYA

2001 - Garanti Sanat Galerisi-İstanbul

2011 - Spazio Thetis,Arsenale Novissimo Castello

2002 - Atatürk Kültür Merkezi-İstanbul

- Venedik - İTALYA

2003 - Artistanbul - Artisan 30. yıl sergisi

2011 - Tantarte - Chiostro di San Francesco -

2003 - Galeri Selvin-Ankara

Treviso - İTALYA

2004 - Artistanbul - Artisan Sanat Galerisi

2011 - Galleria S. Eufemia - Venedik - İTALYA

2005 - Jazz Now Sanat Galerisi-Bodrum

2012 - Galeri Selvin - İstanbul 2013 - Galleria FYR

2006 - Art Shop Sanat Galerisi-İzmir

Arte Contemporanea - Via dei Fossi - Floransa -

2007 - Artisan Sanat Galerisi-İstanbul

İTALYA

Yağlıboya, 50x35 cm.

Sumru Ekşioğlu 1972 İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek

Ödüller:

Okulu Grafik bölümünden mezun oldu.

1990 Öğretmenler arası Afiş yarışması birincilik ödülü,

1980 yılında resim öğretmenliğine başladı.

1991 Uluslararası Yamiuri Shimbun Karikatür Yarış-

2000 yılında emekli olana kadar, son on yılında İstan-

ması üçüncülük ödülü (Gold prize),

bul Avni Akyol Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi resim

1993 Sincan Belediyesi Ulusal Karikatür Yarışması

bölümünde grafik, temel sanat eğitimi, desen ve resim

mansiyon,

atölye derslarinde eğitim verdi.

1994 Öğretmenler arası Afiş yarışması mansiyon

Halen, Özel Aramyan-Uncuyan Ermeni İlköğretim

1996 Uluslararası Yamiuri Shimbun Karikatür Yarış-

Okulu’nda resim öğretmenliği yapmaktadır. Resim

ması mükemmellik ödülü

öğretmenliğinin yanısıra yurtiçinde ve dışında basılan eğitici ve öğretici yayınlar, ders kitapları ile “Gösteri

Sergiler:

Sanat ve Edebiyat” dergisi, “Milliyet Kardeş”, Ban-

2000 Çocuk kitabı illüstrasyonu, karma sergisi

do dergisi, Mavi Bulut yayınları için illüstrasyonlar

2000 Ürün Sanat Galerisi, karma resim sergisi

yapmıştır. Yurt içi ve yurtdışında düzenlenen bazı

2002 Levent Sanat Galerisi, “kedi” konulu karma

karikatür yarışmalarından ödüller kazanmış, çalışmaları

resim sergisi

kataloglarda yayınlanmıştır.

2004 Crown Plaza, karma resim sergisi

BULUŞMA

37

47 x 32 x 26 cm.

Füsun Salor 1977 yılında D.T.G.S.Y. Okulu’ndan mezun oldu. 1998 yılında Yüksek Lisans programını bitirdi. Halen M.Ü.G.S. Fakültesi Heykel bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

38

BULUŞMA

Örtüsüz, 70x120 cm,Lambda fotoğraf baskı.

Nazan Azeri 1989-93 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakultesi

İstanbul Yaz Sergisi, Antrepo, İstanbul. 2010-11: “Cont-

Resim bölümü. 1994-1996 Master.1996-2000 Dokto-

raviolencias”, San Sebastian Koldo Mitxelena Cultural

ra. 1998 -11 arası Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar

Centre, Cultural Centre Sanotra in the Balearic İslands

Fakültesinde Yard. Doç. olarak görev yaptı.

in Menorca, Mahon and Ciutadella İbiza and Palma de Mallorca. 2010: Salon İstanbul of Underdox,

Kişisel sergiler:

Munih, Almanya. 2010: Contemporary İstanbul Sanat

2010: “Adı Konmamış” CDA Projects, İstanbul. 2009:

Fuarı, İstanbul. 2010: 5. International photo biennial

“Örtemeyen”, Karşı Sanat Çalışmaları, İstanbul. 1998:

exhibition “Tashkenthale-2010”, Tashkent, Özbekistan.

“Cennetin Elmaları”, Altanay Sanat Evi, Ankara. 1996:

2010:” Relief Walve/The New Agrarian Centre”, ABD.

“Oynamak ya da Bebekevi”, Devlet G.S.Galerisi, Be-

2009: “İstanbul Next Wave” Akademie der Künste,

yoğlu, İstanbul. 1995: “Yerleş-eme-mek “ performans,

Pariser Platz, Berlin, Almanya. 2009: 53. İnternational

İstanbul. 1994: 31. Antalya Altın Portakal film festivali

art exhibition of the Venice Biennial/ Gettovilion. 2009:

kapsamında sergi, Antalya Müzesi

“Made in Arnheim”, Arnheim, Hollanda. 2006: 12 eylül, 26. Yıldönümü etkinlikleri, Tütün deposu, İstanbul.

Seçilmiş Grup sergiler:

2005: “Hayat ve Kör Talih”, Karşı Sanat Çalışmaları,

2012: “Dikkat Kadın” Ekavart gallery İstanbul, Gaziantep,

İstanbul. 2005: “Sır Zaman” Çankaya Sanat Galerisi,

Mersin. 2012:” Gerçeklik Terörü” Depo, Mars, Asfalt

Ankara. 2005: “Sürüklenme”, Billboard, 22. Dünya

Art Gallery. 2012:” İkametgah Kadıköy”, Piha Kollektif,

Mimarlık Kongresi, İstanbul. 2005: “Bu sizin için, 50

Kadıköy. 2011:” Hayatta mısın” Asfalt Art Gallery, İstan-

sanatçı 50 yapıt” İstanbul Modern Sanatlar Galerisi,

bul, 2011: “RHM Derneği Günümüz Sanatçıları 30.Yıl

İstanbul. 2003: “Aileye Mahsustur”, Karşı Sanat Ça-

Sergisi”, Akbank Sanat, Contemporary İstanbul sanat

lışmaları, İstanbul. 2003: “22.Günümüz Sanatçıları”

Fuarı. 2011:”Yastıkaltı”, Arte Sanat Galerisi, İstanbul.

sergisi, Aksanat, İstanbul. 2003: “3.Performans Günleri

2011:”Ortaklık Durumu”, Adatepe - Çanakkale. 2011:

/ İyi-Kötü- Çirkin “ Bilgi Üniversitesi, İstanbul BULUŞMA

39

Doku 5, çap: 92 cm, orijinal balıkçı tablası üzerine akrilik ve yağlıboya), 2010.

Mustafa Özkan 1957’de Ankara’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Ankara’da okudu. 1979’da İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu Grafik Bölümü’ne girdi. 1983’de adı Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olarak değiştirilen okuldan mezun oldu. Çeşitli ajanslarda grafiker ve art direktör olarak çalıştı. Reklam sektörüne 20 yıla yakın resim ve illüstrasyon yaptı. 2000 yılından başlayarak ağırlık verdiği resim çalışmalarını A c ı b a d e m Ko ş u y o l u ’n d a k i a tö l y e s i n d e sürdürüyor.

40

BULUŞMA

İmkansız Aşk II, 50x70 cm, Karışık Teknik, 2004.

Sema Ilgaz Temel İstanbul’da doğdu. Orta ve Lise Eğitimini Kadıköy Kız

1998’de İtalya’da Uluslararası Exlibris Yarışması’nda

Lisesi’nde, Lisans eğitimini İstanbul Devlet Tatbiki Güzel

üçüncülük aldı ve ilk yurt dışı sergisini Roma’da açtı.

Sanatlar, Grafik Bölümü’nde tamamladı. 1980 yılında

100’ün üzerinde karma sergiye katıldı ve 13 kişisel

açılan sınavı kazanarak aynı okulda Asistan olarak

sergi açtı. Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği ve

göreve başladı. 1983 ve 1987 yıllarında Avusturya

İstanbul Exlibris akademisi Derneği kurucu üyesidir.

Hükümeti’nin sanat bursuyla Uluslararası Salzburg Yaz

Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Akademisi’ne katıldı (Gravür / Baskıresim). 1986’da

ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik

Sanatta Yeterliğini “Metal Baskıda Anlatım Çeşitliliği

Bölümü’nde ders vermekte ve sanatsal çalışmalarını

Sağlayan Farklı Yöntemler” konulu tez ile aldı. 1991’de

İstanbul’daki atölyesinde sürdürmektedir.

Amerika’da Simi Valley Career Institute’e devam etti. Aynı yıl Metropolitan Museum of Art ve diğer

Ödüller

müzelerde, 1990-1993 ve 1996’da İngiltere’de müze

1997 Görsel Sanatçıları Derneği, Mansiyon.

ve sanat kurumlarında inceleme ve araştırmalarda

1983 Viking Kağıt Baskı Resim Yarışması Başarı Ödülü.

bulundu. 1992’de Doçent, 1996’da Profesör oldu.

1998 Gülhane Etkinlikleri Sanat ve El Sanatları Festivali

2000-2003, 2006-2009 yıllarında iki dönem Marmara

Baskı Resim Yarışması, Mansiyon.

Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü

1996 Uluslararası “Ex-libris” Sergisi, İtalya Başarı Ödülü.

Başkanlığı yaptı. Temel, asistanlık yıllarından itibaren

1998 Uluslararası “Ex-Musicis / Ex-libris” Yarışması’nda

devlet sergilerinde yer aldı. Çok sayıda kitap kapağı,

3.lük Ödülü.

sanat dergileri ve çocuklar için illüstrasyonlar yaptı. BULUŞMA

41

Uzaklarda bir yer, 50X100 cm, çerçeveli fotoğraf, pamuk tabanlı kağıda müze kalitesinde baskı, 2011

Serra Mübeccel Gültürk 1958 de İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel

kiye (“İz” İfsak 50.Yıl Sergisi) • Eylül 2005 Fotoğrafevi,

Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü’nü bitirdi. 1993 yılında

İstanbul, Türkiye (Fotogen ortak sergisi) • Eylül 2003

tanıtım fotoğrafçılığı yapmak üzere kendi stüdyosunu

Adana, Türkiye (Karma sergi) • Haziran 2003 Okçu Musa

kurdu. Biri yurt dışında olmak üzere 4 kişisel sergi açtı,

İlkokulu, Galata, İstanbul, Türkiye (“H.İ.S” Kişisel Sergi)

ulusal ve uluslararası çok sayıda karma sergiye katıldı,

• Mart 2003 Taksim Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye

çeşitli konularda fotoğraf gösterileri yaptı, ödüller kazandı.

(“İstanbul’a armağan” Ortak Sergi) • Mart 1999 Univercity

Fotogen Fotoğraf Sanatı Derneği ve İfsak üyesi, Fotogen

of İllinois, Illinois, Amerika Birleşik Devletleri (“The tunnel

yönetim kurulunda görev aldı, fotoğraf yarışmalarında jüri

of the eternity” Kişisel Sergi) • Aralık 1997 İstanbul,

üyeliği yaptı. Fotoğraf eğitimleri veriyor ve fotoğraf üzerine

Türkiye (Şinasi Barutçu Kupası Sergisi ve Kupa ödülü)

atölye çalışmaları yürütüyor. Çeşitli basın kuruluşlarına

Kasım 1997 Adana, Türkiye (Altın Kamera Saydam Bi-

iç mimari ve dekorasyon alanında fotoğraf çekimleri

rincisi) • Nisan 1997 İzmir, Türkiye (Karma sergi) • Mart

yapıyor. Farklı temalarda gerçekleştirdiği kişisel fotoğraf

1997 YTÜ Sergi Salonu, İstanbul, Türkiye (Çağdaş Türk

projeleriyle fotoğraf çalışmalarını sürdürüyor.

Fotoğraf Sanatı Sergisi) • Kasım 1996 Ankara, Türkiye (Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi) • Ekim 1996 Yıldız

42

BULUŞMA

Sergiler:

Üniversitesi Sergi Salonu (Uluslararası Fotoğraf Sergisi)

Mayıs 2013 Cumhuriyet Sanat Galerisi İstanbul, Türkiye

• Haziran 1996 Yıldız Sarayı, İstanbul, Türkiye (Çağdaş

(“33 İstanbul” Fotogen ortak sergisi) • Mart 2013 İstan-

Türk Fotoğraf Sanatı Sergisi) • Mayıs 1996 İstanbul,

bul Fotoğraf Müzesi, İstanbul, Türkiye (Fotoğrafımızda bu

Türkiye (Şinasi Barutçu Kupası Sergisi ve Başarı ödülü)

günün kadın sanatçıları) • Eylül 2012 İstanbul Fotoğ-

• Şubat 1995 İstanbul, Türkiye (Şinasi Barutçu Kupası

raf Müzesi, İstanbul, Türkiye (“Çağdaş Kesit X Kuşağı”

Sergisi ve Başarı ödülü) • Kasım 1994 Devlet Güzel

karma sergi) • Kasım 2011 Devlet Güzel San. Galerisi,

Sanatlar Galerisi, Ankara, Türkiye (Devlet Fotoğraf Yarış-

Adana, İstanbul (“Enerjik Bakış” karma sergi) • Ekim

ması Sergisi) • Nisan 1994 Refo Sanat Galerisi, istanbul,

2011 Çağdaş Sanat Galerisi, Ankara, Türkiye (“Enerjik

Türkiye (“Renk Doku Detay” Kişisel sergi) • Aralık 1991

Bakış” karma sergi) • Mayıs 2011 Modern Sanat Galerisi,

Galeri Foto Forum, Avusturya (“Çağdaş Türk Fotoğrafçı-

İstanbul, Türkiye (“Enerjik Bakış” karma sergi) • Mart

ları” Sergisi) • Nisan 1991 İstanbul, Türkiye (Karma sergi)

2011 Cihangir Sanat Galerisi, İstanbul, Türkiye (“Yaşamın

• Ocak 1991 Adana, Türkiye (Fotoğraf günleri kapsa-

içinde kadın” karma sergi) • Subat 2010 Beyoglu Sanat

mında kişisel sergi) • Aralık 1990 İzmit, Türkiye (Dernekler

Galerisi, İstanbul, Türkiye (“25.Yıl” Fotogen Ortak Sergisi)

Ortak Sergisi) • Mart 1990 İstanbul, Türkiye (Fotogen

• Aralık 2009 Cumhuriyet Sanat Galerisi, İstanbul, Tür-

Ortak Sergisi)

Şerif Günyar 1958 yılında Denizli’nin Çal ilçesinde doğdu. 1978 yılında Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okuluna (Marmara Üniversitesi) girdi. 1982 yılında Mezun oldu. 1986 yılında kendi özel atölyesini kurdu. (Yortan Seramik) 1992’de Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi G.S Eğitimi Böl.’de seramik hocalığına başladı. 1995’te “Anadolu’da M.Ö 2000-1200’de İçki Kapları” konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2006’da Anadolu Uygarlığında “Kuş Öğeleri” konulu teziyle sanatta yeterliliğini verdi. 2000 yılında “YORTAN SANAT” atölyesini kurdu. 100’e yakın karma sergiye katıldı. 1982‘de Füreyya Koral ve Binay Kaya’nın yardımlarıyla ilk kişisel sergisini açtı. Günümüze kadar da altı kişisel sergi açtı ayrıca 16 kez Uluslararası karma sergiler ve sanat kamplarına katıldı. Çeşitli yarışmalarda ödül aldı. 30’a yakın yurtiçi-yurtdışı sanat fuarına katıldı. 2 adet seramik ile ilgili makale yazdı. Halen Marmara Üniversitesi, A.E.F Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde Öğretim Gör. Dr. Olarak çalışmaktadır. BULUŞMA

43

Gravür, 33,3 x 24,7 cm

Tayfun Erdoğmuş 1958 Isparta’da doğdu, 1975-1979 İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu, Resim Bölümü, İstanbul-Türkiye 1986-1989 Berlin Güzel Sanatlar Üniversitesi, Resim Bölümü, Berlin-Almanya 1997 Profesör, Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü, İstanbul-Türkiye İstanbulda yaşıyor ve çalışıyor..

44

BULUŞMA

Kabuğundan Sıyrılma Beyaz: 38x20cm Sırlı Şamotlu Seramik 2009

Emine Gönüllü 1959 Artvin / Arhavi

İnşaat Tic. Ltd. Şti. Kurucusu ve ortağı. Restorasyon,

1979-1983 Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu – Se-

seramik ve dekoratif işler konularında proje yapımı ve

ramik Bölümü. 1983 / 1989 İstanbul Porselen Sanayi

uygulama işlerini yürüttü. 2004 Seramik atölyesini kurdu.

Ürün Tasarımcısı. 1986 / 1989 Moda Kız Meslek Lisesi

2009 Haziran Maltepe Belediyesinde eğitim, kültür ve

seramik bölümünü kurdu, aynı okulda tasarım uygulama

sanat konuları ile ilgili Belediye Başkanı Prof. Dr. Mus-

dersi verdi. 1988 İtalya / Milano Uluslar arası Macef En-

tafa Zengin’in danışmanlığı görevine başladı. 2012 Mart

düstri ürünler fuarında inceleme ve değerlendirme yapmak

ayında UNICERA Uluslar arası seramik fuarında “Yapay

üzere görevlendirildi

Taştan Kabuklar” ilk kişisel seramik sergisini açtı. 2012

1988 Serpocam Fuarında “ Doğaçlama” ve “Yelpaze”

Eylül ayında Bahçeşehir Üniversitesinde “Yapay Taştan

adlı iki porselen çalışması sergilendi. 1992 – 1995 Mimar

Kabuklar ve Türev” adlı karma seramik ve fotoğraf sergisini

Sinan Üniversitesi Seramik ve Cam Ana Sanat Dalında

fotoğraf sanatçısı Ercüment Usluer ile birlikte açtı. 2012

Yüksek Lisans tezini verdi. 1990-1996 Kültür Bakanlığı,

Kasım ayında Maltepe Belediyesi Türkan Saylan Kültür

İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Labora-

Merkezinde “Yapay Taştan Kabuklar ve Türev” adlı karma

tuar Müdürlüğünde uzman restoratör olarak çalıştı. 1994

seramik ve fotoğraf sergisini fotoğraf sanatçısı Ercüment

– 1995 İtalyan Roma Üniversitesi ile Kültür Bakanlığı’nın

Usluer ile birlikte aynı serginin tekrarı. 2013 Ada Sanat’ta

birlikte yürüttüğü Malatya Aslantepe arkeolojik kazılarında

“Değiş Tokuş” sergisine katıldı

uzman restoratör olarak görevlendirildi.

Halen seramik çalışmaları ile birlikte Maltepe Belediye

1996 – 1999 Ada Sanat Eserleri Restorasyon ve dekoras-

Başkanı Prof. Dr. Mustafa Zengin’in danışmanlığı görevini

yon çalışmaları. 2000 – 2004 Ege Sanat Eserleri Turizm

yürütüyor. BULUŞMA

45

Çetin Pireci 1960 - Balıkesir Doğum

Sergiler

Eğitim

1982 -2013 yılları arasında yurtiçinde ve dışında

1979 – 1983 - M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi

birçok sergiye katılmıştır.

Uygulamalı Sanatlar Bölümü Seramik Ana Sanat Dalı, Lisans (BA)

Ödüller

1984 – 1987 - M.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

1982 - Ege Üniversitesi Göz Boncuğu Fırın

Uygulamalı Sanatlar Seramik Ana Sanat Dalı,

tasarımı Yarışması 2.lik Ödülü, İzmir ( Türkiye)

Yüksek Lisans (MA)

1987 - Serpocam Seramik Tasarım Yarışması, Özel Ödül, İstanbul, ( Türkiye)

Mesleki Deneyim

2003 - Uluslararası Çağdaş Karo Bienali 1,

1984-1989 Kafkas Seramik San. Tic. Ltd. Şti.

(Arjantin)

Kurucu Ortağı, Genel Müdürü, Kafkas Porselen

2004 - Kahire Seramik Bienali 7, (Mısır)

Sanayi İmalat Müdürü

2005 – 1. Avrupa Seramik Bienali Amaroussion

199-2003 Kafkas Porselen bünyesinde Adonis

(Yunanistan)

Karo Porselen Üretimi ve İmalat Müdürlüğü

2006 - Postmodern Seramik Festivali, Varzadin,

2003-..... Kendi atölyesinde porselen üretimi

(Hırvatistan)

2006-2007 Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi

46

BULUŞMA

Serdar Şencan 1960 Istanbul doğumlu. İstanbul’da yaşıyor. Kişisel Sergiler 2012 Düş Yolcusu Sanat Durağı 2011 Teşvikiye Sanat G. 2010 Ütopya, Platform Sanat G. 2006 artSumer G. 2006 Maltepe Sanat G. 2003 Genç Sanat G. 2001 Teşvikiye Sanat G. 2000 Maltepe Sanat G. 1999 Teşvikiye Sanat G. 1997 Teşvikiye Sanat G.

BULUŞMA

47

Buluntu, Tual Üzerine Akrilik, 70x60 cm, 1995

Devabil Kara Şenkaya 1962 Öğretim Üyesi, MÜGSF Resim Bölümü, Kişisel sanat/tasarım etkinlikleri (toplam sayı ve son beş) (23 ulusal, 3 uluslararası) 2012 SiyahBeyaz Sanat Galerisi, 2010 Instıtuto portoghese Santo Antonıo Neo Art Gallery, Roma ,2009, ‘Dilin Söyleyemedikleri’ PG Art Galery, İstanbul, 2004 Siyah-Beyaz Sanat Galerisi, Ankara, 2002 “4. Katman” Parish Gallery, Georgetown, Washington DC-ABD, 1998 “Tracks and Shadows” Parish Gallery, Georgetown, Washington DC-ABD, Ödüller (13 adet), Yapıtlarının bulunduğu bazı müze ve koleksiyonlar Ankara Devlet Resim Heykel Müzesi, İzmir DYO Müzesi, Başak Sigorta, Akbank, İş Bankası Anadolu Üniversitesi GSF Müzesi, Adana Çimento Sanayii T.A.Ş, Sint Niklass Ex Libris Müzesi, Belçika, Sanatçının yurtiçi ve yurtdışı özel koleksiyonlarda da yapıtları bulunmaktadır. 48

BULUŞMA

Mezarlık, 50X71 cm, karışık teknik, kolaj, 2012

Buket Güreli 1963 Kayseri, Bünyan’da doğdu.

SERGİLER

1980-1985 Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar

1984 - 2013 yılları arasında birçok yurtiçinde ve

Fakültesi, Resim Bölümü’nden mezun oldu.

dışında birçok karma sergiye katılmıştır.

1986-1996 Kültür Bakanlığı, İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Mrkz. Labaratuvarı’nda Fresk ve

RESTORASYON PROJELERİ

Mozaik restorasyonu konusunda mesleki eğitim

1992-1996 “Ayasofya Kubbe Mozaikleri Restoras-

alarak Uzman Restoratör olarak çalıştı.

yonu” projesi, UNESCO - Kültür Bakanlığı.

1991 Kültür Bakanlığı özel bursu ile 4 ay Ravenna-

1991 “San Vitale Kilisesi-San Apollinare Kilisesi

İtalya da eğitim ve araştırma yaptı.

mozaikleri restorasyonu” projeleri (İtalya-Ravenna

1996’dan itibaren kendi atölyesinde çalışmalarına

1987-1992 “Bizans Büyük Saray Mozaikleri Res-

devam etmektedir.

torasyonu” Projesi, Avusturya Bilimler Akademisi / Kültür Bakanlığı

KİŞİSEL SERGİLER 2012 “Bakakalırım...” kolaj resim sergisi, Adasanat- İstanbul 2009 “Geçen zamanlar, Dondurulmuş anlar” baskı resim sergisi, Adasanat- İstanbul

BULUŞMA

49

Büyük can sıkıntısı, porselen, 90 x 115 cm, 2012

Deniz Pireci 1963 İstanbul - Doğum

2006 VI. Uluslararası Katılımlı Seramik Kongresi, Sa-

Eğitim

karya, TR

1973-1979 Özel Moran Lisesi / Özel Kalamış Lisesi

2006-2007 Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi

1979-1983 M.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik

2007-2010 Kişisel atölyesinde porselen ve cam ta-

Ana Sanat Dalı, Lisans (BA)

sarımcılığı.

2004-2006 M.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü Seramik

Sergiler

Ana Sanat Dalı, Yüksek Lisans (MA)

Deniz Pireci, 1987’den bugüne kadar yurtiçinde ve

Mesleki Çalışmalar

dışında birçok sergiye katılmıştır.

1984-1989 Kafkas Seramik San. Tic. Ltd. Şti. KurucuOrtağı, İmalat ve Tasarım Müdürlüğü

Sanat Atölyesi, Kore Museum of WOCEF ve

1990-1998 Kafkas Porselen Sanayi Kurucusu ve

çeşitli özel koleksiyonlarda yer almaktadır.

Genel Müdürlüğü1998 Kadın Girişimci Ödülü 1999-2003 Adonis Karo Porselen Tasarımı ve Üretimi 2001-2003 Sanat Limanı sanat atölyesi kurucu ortağı ve öğretmenliği 2003-2007 Sanat-Oryum sanat atölyesi kurucu ortağı ve öğretmenliği

50

BULUŞMA

Sanatçının çalışmalarından bazıları VitrA Seramik

Sanatçı, Seramik Derneği ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyesidir.Sanatçı, Göçebe Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi’ nin kurucusu ve üyesidir.

Serdar Gürses 1964 yılında İstanbul’da doğdu. 1987 yılında Mar-

2011- “İtalya, Meksika ve Türkiye Sanatçılarının

mara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden me-

Buluşması”, Harbiye Askeri Müze, İstanbul

zun oldu. Eserleriyle 30’u aşkın Ulusal ve Uluslar

2011- 10-25 Aralık 2011,”CAM DÜNYAMIZ” İş Sanat,

arası sergide yer alan sanatçının, 3 kişisel sergisi

İzmir

vardır. M.Ü.G.S.F. de Cam Ana Sanat Dalı Başkanlığı,

2011- “Büyük Buluşma” 18 Kasım-16 Aralık, Sakarya

Seramik Bölüm Başkanlığı, Güzel Sanatlar Enstitü-

Üniv. Kültür ve Kongre Merkezi

sü Müdür Yardımcılığı ve Fakülte Dekan Yardımcısı

2010- 3.EGEART Sanat Günleri, Plastik Sanatlar

gibi çeşitli görevlerde de bulunan Gürses, halen

Sergisi, İzmir

M.Ü.G.S.F.de Yardımcı Doçent ve GESTAG Müdür

2010- 25 Ağustos 8 Eylül KOCATEPE’DE TÜRK

Yardımcısı olarak sürdürdüğü görevlerinin yanısıra

SANATI BULUŞMASI IV, “Uluslararası 88. Yılda 88

Yeditepe Üniversitesi’nde de ders vermektedir. Son

Eser Sergisi”,, Afyonkarahisar

beş yıldaki sanatsal etkinlikleri;

2009 MSÜ - MÜGSF ve Kore Sanatçıları Sergisi,

2013- 5-30 Nisan “BULUŞMA” M.Ü.G.S.F. ve M.S.Ü.

Türk İslam Eserleri Müzesi, Sultanahmet , İstanbul

Seramik Cam Bölümü Öğretim Elemanları Karma

2009 Türk Plastik Sanatçıları Sergisi, Riga, Letonya

Sergisi, M.Ü.G.S.F. Ana Galeri, İstanbul

2009 “Kişisel İzler 7” Eczacıbaşı Sanat Atölyesi Ser-

2013- 12 Ocak-17 Şubat “Private Colletin” IAP

gisi, Galeri Işık, İstanbul

İstanbul Art Platform, Osmanbey İstanbul

2008 MÜGSF Öğretim Üyeleri Sofya Sergisi, Sofya

2013- 10-31 Ocak “Yeni Buluşma” ARTİSAN,

Akademi, Bulgaristan.

Nişantaş,İstanbul BULUŞMA

51

İsimsiz, 60x60 cm, Karışık Teknik, 2005

Metin Ersan Kafkas

52

BULUŞMA

Mardin,1965

arası İlkbahar Sergisi” Kapsamında Kişisel Sergi

Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi

2001 Tekel Sanat Galerisi – İstanbul

Akademik aşamalar

2001 Artizan Sanat Galerisi – İstanbul

2002 Yrd. Doç. Dr.

2000 Koç Allianz Sanat Galerisi – İstanbul

1999 Sanatta Yeterlik

Karma sanat / tasarım etkinliklerinden bazıları

1994 Araştırma Görevlisi

2009 Berlin Sanat Fuarı - Almanya

1993 Yüksek Lisans

2008 Eranus Sanat Galerisi - Ankara

1990 Lisans

2007 Kore –Türk Sanatçıları Karma Sergisi

Kişisel sanat / Tasarım etkinlikleri

2005 Maltepe Üniversitesi Sanat galerisi, Uluslararası

2011 Eranus Sanat Galerisi-İstanbul

Resim – Heykel Sergisi

2008 Odakule Sanat Galerisi - İstanbul

2005 Mirina Sanat Galerisi – İstanbul, Resim Sergisi

2007 Metro City A Sanat Galerisi – İstanbul

2004 Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı

2006 Eranus Sanat Galerisi - İstanbul

“Cumhuriyetin Kazanımları – 1” “Atatürk’ün Yolunda

2005 Odakule Sanat Galerisi – İstanbul

Samsun’dan Erzurum’a” 8 il ve ilçede Karma Sergiler.

2005 Soyut Sanat Galerisi - Ankara

2002 Altunizade Rotary Club, Resim Sergisi

2004 Bulgaristan – Burgas -Bogoridi Sanat Galerisi

2002 Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim

2004 Bulgaristan – Rousse Sanat Galerisi “

Elamanları Sergisi.

Mart Müzik Günleri” Kapsamında Kişisel Sergi

2000 “Ahmet Taner Kışlalı” Anısına Resim Sergisi –

2003 Bulgaristan – Rousse Sanat Galerisi “ Uluslar

İstanbul

Sevil Saygı 1967 İpsala’da doğdu. 1991 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nden mezun. 1992 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi oldu. 1994 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Yüksek Lisans programını tamamladı. 2000 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde Sanatta Yeterlik programını tamamladı. 2007 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Resim Bölümü’nde Yardımcı Doçent oldu. 2010 Doçentlik ünvanını aldı. KİŞİSEL SERGİLER 2009 Akademist Sanat Galerisi, İzmir 2004 “Günlük-ler” Karaca Sanat Galerisi, Ankara 2000 “Tabletler II” Karaca Sanat Galerisi, Ankara 1998 Altanay Sanat Galerisi, Ankara 1997 “Tabletler” Falez Sanat Galerisi, Antalya SEÇİLMİŞ KARMA SERGİLER 2013 Sanart Estetik Kongresi Sergisi- Mersin • 2011 “1. Odessa Uluslararası Resim Çalıştayı Sergisi, Doğu ve Batı SanatlarıMüzesi, Odessa, Ukrayna • 2010 30+30 Türk ve Kore Sanatçıları Sergisi, CKM, İstanbul • 2009 “Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Sergisi”, Sofya Güzel SanatlarAkademisi, Sofya, Bulgaristan • 2009 “Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyeleri Sergisi”, Madrid, İspanya • 2008 “30x30 Sanat Kareleri” Erenus Sanat Galerisi- Ankara • 2008 “ marmara- the art on its shores” Qurense, İspanya

• 2008 “The Balkan Quadrinnale of Painting “Myths and Legends of my People” Stara Zagora -Bulgaristan • 2008 “International Mail Art Exhibition” Macaristan • 2008 “13th International Taıwan Print Biennale” - Taıwan • 2008 “ Art collage” Romphey Gallery – Plovdiv Bulgaristan • 2007 The Change Exhibition between Korea and Turkey, Korea • 2006 Fine Arts International Contest 2006 Antonia Gualda- Composer Painting- İspanya • 2006 32. DYO Resim Sergisi-İzmir, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Antalya, Bursa • 2006 12.th Taiwan Print and Drawing BienaleTaıwan Museum • 2005 Intenational Ceramic and Mosaic Bienale- San Nicolas Çağdaş Sanatlar Müzesi- Arjantin • 2005 Intenational Paper- 2005- Dobrich Art GalleryDobrich-Bulgaristan • 2004 The Balkan Quadrinnale of Painting “Myths and Legends of my People” Stara Zagora -Bulgaristan ÖDÜLLER 2008 International MailArt Başarı Ödülü-Macaristan 2007 68. Devlet Resim Yarışması Başarı Ödülü 2005 1. Uluslar arası Türkiye Grameen Mikrokredi Sanat Bienali- Başarı Ödülü 2002 1. Antalya Resim Festivali Winsor -Newton Resim Yarışması Başarı Ödülü 1996 Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 1. Deniz Konulu Resim Yarışması , İkincilik Ödülü 1996 57. Devlet Resim Yarışması , Başarı Ödülü 1995 27. DYO Resim Yarışması, Başarı Ödülü

BULUŞMA

53

Dışarda XV, 36x36 cm, tuval üzerine akrilik, 2011

Rüçhan Şahinoğlu 2009 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

2006 “Kartpostallar”, Galeri Akademist, İzmir

Resim Bölümü’nde Doçentlik

2005 “Van Mour-Şahinoğlu, Ingres-Radau”, Siyah/

2003 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

Beyaz Sanat Galerisi, Ankara

Resim Bölümü’nde Yardımcı Doçentlik

2004 “Lale ve Gül” Sergisi, Galeri Akademist, İzmir

1995-2000 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar

2001 “Sanatçı Kartpostalları” Sergisi, Mudo Maçka

Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda Sanatta Yeterlik

Sanat Galerisi

1996 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi

1999 Mazhar Zorlu Sanat Galerisi

Resim Bölümü’nde Araştırma Görevliliği

1997 “Gönderen: Rüçhan Şahinoğlu” Sergisi, Maçka

1993-1995 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar

Sanat Galerisi

Enstitüsü Resim Anasanat Dalı’nda Yüksek Lisans

1995 Falez Sanat Galerisi, Antalya

1993-1996 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar

ÖDÜLLER

Enstitüsü’nde Araştırma Görevliliği

1998 Türkiye İş Bankası Sanat Büyük Ödülü

1989-1993 Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar

1995 Tekel Resim Yarışması

Fakültesi Resim Bölümü Lisans

KATILDIĞI KARMA SERGİLER

KİŞİSEL SERGİLER

1992 - 2013 yılları arasında yurtiçinde ve dışında

2013 “Dışarda II”, Siyah Beyaz Sanat Galerisi, Ankara

birçok karma sergiye katılmıştır.

2011 “Dışarda”, Galeri Apel 2006 “Solgun Doğa”, Galeri Apel

54

BULUŞMA

Temas, 100 X 120 cm, tuval üzerine akrilik ve karışık teknik, 2008.

Berna Karaçalı 1975 yılında İstanbul’da doğdu. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü’nü birincilikle bitirdi. Aynı kurumda 1999 yılında Yüksek Lisans, 2009 yılında Sanatta Yeterlik eğitimini tamamladı. 2011 yılında gerçekleştirdiği “ADSIZLAR” isimli kişisel serginin dışında, 1992 yılından bu yana çok sayıda karma ve grup sergilerine katıldı. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde Öğretim Üyesi olarak görevli bulunan Berna Karaçalı çalışmalarını İstanbul’da sürdürmektedir.

BULUŞMA

55

Secret Foot, Stoneware, Blue clay, black glaze,26x22 cm, 2004

Zehra Çobanlı

56

BULUŞMA

1981 yılında İstanbul, Devlet Tatbiki Güzel Sanat-

yaptı, eserlerini sergiledi ve sempozyumlara katıldı.

lar Yüksek Okulu (Marmara Üniversitesi, Güzel Sa-

1996 yılında Profesör oldu. 30 Kişisel Sergi açtı;

natlar Fakültesi) Seramik Bölümü’nü bitirdi. Aynı yıl

100’ün üzerinde Karma Sergiye katıldı. Merkezi

Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesinde

Japonya’da bulunan Uluslararası Seramik Sanat Eği-

öğretim görevlisi olarak çalışmağa başladı. Mimar

timi ve Değişimi Derneğinin (ISCCAEE) kurucu üyesi

Sinan Üniversitesi’nde Yüksek Lisans, Marmara

ve Başkan yardımcısıdır. Yurtdışı ve yurtiçinde çeşitli

Üniversitesi’nde Sanatta Yeterlik yaptı. Avustralya’da

Resmi ve Özel Koleksiyonlarda eserleri bulunmaktadır.

East Sydney Technical College’de stoneware ve

Yurt dışı ve yurt içinde yapılan seramik yarışmalarından

astarlar üzerinde çalıştı.

pek çok ödülleri bulunmaktadır.Alanı ile ilgili yayınlan-

1989 yılında Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar

mış kitapları ve makaleleri bulunmaktadır.

Fakültesi’nde göreve başladı.

1990 yılından 2005 yılına kadar seramik bölüm baş-

1993-1994 yıllarında Japon Manbusho Bursunu kaza-

kanlığını yaptı.

narak Tokyo Güzel Sanatlar ve Müzik Üniversitesi’nde

2005-2007 tarihleri arasında Endüstriyel Sanatlar

bulundu. Hollanda, İtalya, Almanya, Finlandiya, Ame-

Yüksek okulu müdürlüğünü sürdürdü.

rika, Japonya, Avustralya, Polonya, Kore, Çin ve Yeni

2007 yılından Ocak 2012 yılına kadar Anadolu

Zelanda ve Meksika gibi ülkelerde çeşitli müze ve

Üniversitesi,Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı olarak

seramik–cam merkezlerinde araştırma ve inceleme

görev yapmıştır.

View more...

Comments

Copyright © 2017 HUGEPDF Inc.